Ciekawe miejscaTurystyka w OlsztynieZabytki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie wybudowany został na początku XX wieku w stylu neogotyckim i  jest jednym z najstarszych kościołów w mieście.

Ziemię pod budowę kościoła zakupiono w 1898 za 20 tys. marek. Budowlę zaprojektował architekt Fritz Heitmann (architekt znany w Prusach Wschodnich). Do prac budowlanych wybrano firmę Alberta Schulza (przedstawił najkorzystniejsza ofertę, opiewającą na 47896 marek). Prace rozpoczęto w czerwcu 1901 roku.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczył biskup Andrzej Thiel. Latem 1902 podjęto już prace malarskie a wykonał je Albert Kochanowski za kwotę 1581,26 marki. konsekracja nastąpiła 19 października 1903 z udziałem biskupa pomocniczego warmińskiego Edwarda Herrmanna.

Największą rolę w zebraniu pieniędzy na budowę kościoła odegrało Stowarzyszenie Budowy Kościoła, powołane do życia w 1900 roku.

Budowla posiada trzy wieże. Najwyższa z nich liczy 83 metry wysokości, a kula zdobiąca jej szczyt ma średnicę 1,7 metra. Sklepienie nawy głównej spoczywa na 10 ceglanych filarach.

  1. Ołtarz główny- neogotycki z 1911, wykonany jest w drewnie, polichromowany o bogatym programie ikonograficznym.
  2. Ołtarz boczny, lewy – neogotycki, poświęcony św. Walentemu
  3. Ołtarz boczny, prawy – neogotycki, poświęcony Matce Boskiej Różańcowej
  4. Ołtarz św. Józefa – neogotycki
  5. Ołtarz św. Antoniego – neogotycki
  6. Ambona – neogotycka, rzeźbiona, przedstawia następujące sceny: 12-letni Jezus w świątyni, Pan Jezus nauczający na dziedzińcu świątyni, kazanie na górze, rozmowa z Samarytanką
  7. Chrzcielnica – neogotycka, wykonana z drewna rzeźbionego w formie kielicha
  8. Dwa konfesjonały neogotyckie z ok. 1915r
  9. Mozaika nad głównym wejściem do kościoła, przedstawiająca Chrystusa jako Króla na złotym tle w postawie stojącej między symbolami 4 Ewangelistów, oraz literami alfa i omega. Widniejący tam napis głosi: ” Pone me ut signaculum super cor tuum”, co oznacza: „Połóż mnie jako pieczęć na sercu swoim”

Źródło: wikipedia, nspj.com.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*