Wiadomości

Od 1 stycznia obowiązuje nowa taryfa dla ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 i 15 grudnia 2015 r., została zatwierdzona nowa taryfa dla odbiorców ciepła z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie oraz Michelin Polska S.A. Ceny i stawki opłat wynikające z zatwierdzonych taryf  zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. grup taryfowych S-111 – S-115, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska S.A., w rozliczeniach z odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pk. 4.2 taryfy MPEC.

Nowa taryfa MPEC skutkuje wzrostem cen i stawek opłat przesyłowych na poziomie 0,2%, natomiast wprowadzenie nowej taryfy Michelin Polska S.A. skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 1,3%.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku:

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 3.870,53 26,81 8,61 3.228,12 12,78
2. S-112 3.870,53 26,81 8,61 3.513,67 17,65
3. S-113 3.870,53 26,81 8,61 3 .072,49 12,96
4. S-114 3.870,53 26,81 8,61 2.967,04 12,02
5. S-115 3.870,53 26,81 8,61 2.356,83 10,11

Odbiorcy zasilani z lokalnych źródeł ciepła obciążani będą od 1 stycznia 2016 r. wg następujących stawek:

L.p. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 9.206,62 49,99
2. K-110 39,49

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: MPEC Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*