Na sygnale

Nieużytkowany Volkswagen odholowany z ul. Wyszyńskiego

Strażnik dzielnicowy zakończył czynności prowadzone w związku z wrakiem Volkswagena, który od dłuższego czasu znajdował się przy ul. Wyszyńskiego. Pojazd m. in. posiadał liczne wgniecenia karoserii, uchyloną tylną szybę pasażera i brak powietrza w ogumieniu. Po wystawieniu dyspozycji usunięcia pojazdu, został on odholowany.

Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Wraki pojazdów, które blokują miejsca parkingowe stały się wielkim problemem społecznym, który wciąż narasta. Przypominamy, że właściciel pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny, a sam pojazd musi być zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz posiadać tablice rejestracyjne.

Źródło: SM w Olsztynie/własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*