Wiadomości

Nie daj się nabrać…sprawdź gdzie jedziesz do pracy

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie dzisiaj w godzinach 14.00 – 16.00 przeprowadzą akcję informacyjną na dworcu PKS i PKP dotyczącą zachowania bezpieczeństwa przy podejmowaniu pracy za granicą. Wszystko po to by ustrzec osoby wyjeżdżające z kraju przed niewolniczą pracą, bądź nielegalną agencją pośrednictwa pracy.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie realizują autorski projekt działań w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013 – 2015. Hasłem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w maju, stało się zdanie „Nie tylko dzieci dają się nabrać…”.

Funkcjonariusze chcą podczas spotkań edukacyjnych z młodzieżą, studentami i osobami bezrobotnymi, a także poprzez spotkania ze społeczeństwem oraz plakaty, które pojawiają się w różnych punktach miasta i powiatu, przestrzec przed niebezpieczeństwami związanymi z pochopnym podjęciem decyzji o wyjeździe za granicę do pracy. Zwieńczeniem projektu będzie październikowa konferencja naukowa, która odbędzie się w obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi.

Do współpracy w realizacji projektu Komenda Miejska Policji w Olsztynie zaprosiła funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i  Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES (EURopean Employment Services).

Celem projektu jest przede wszystkim:

 1. zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia wynikające z podejmowania dorywczej pracy za granicą;
 2. wyposażenie w wiedzę dotyczącą procederu handlu ludźmi oraz we wskazówki gdzie i jak szukać pomocy jeśli ktoś stanie się ofiarą tego procederu;
 3. ograniczenie przestępstw związanych z wyzyskiem i zmuszaniem do niewolniczej pracy obywateli naszego kraju;
 4. podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

W KWP w Olsztynie został powołany specjalny zespół do zwalczania handlu ludźmi. W każdej komendzie powiatowej pracuje koordynator  działań kryminalnych w tym zakresie. Policjanci ci współdziałają ze Strażą Graniczną, celnikami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami opieki społecznej, w zakresie cudzoziemców z urzędem wojewódzkim a także z instytucjami poza granicami Polski. Koncentrują się na rozpoznaniu zjawiska, monitorowanie Internetu, środowisk mogących uczestniczyć w handlu ludźmi związanych min. z prostytucją, żebractwem. Wiele działań operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych skupia się na eliminacji pedofilii, czy pornografii dziecięcej.

Walka z handlem ludźmi to jeden z priorytetów w działaniach policji. Jak mówi kom. Krzysztof Pytlarczyk – Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie:

Powstały specjalne komórki skupiające policyjnych ekspertów w tej dziedzinie. Przestępcy trudniący się handlem ludźmi uderzają w ludzką godność. Osoby pokrzywdzone są wykorzystywane do przymusowej pracy, także w gospodarstwach domowych, żebractwa, handlu organami, prostytucji lub innych usług o charakterze seksualnym. W krajach azjatyckich i afrykańskich głównym celem handlu ludźmi jest praca przymusowa, natomiast w Europie i Ameryce częstsze jest wykorzystywanie seksualne. Najbardziej narażone są kobiety.

Zanim wyjedziesz, sprawdź firmę

Nadkom. Justyna Kołecka z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie apeluje do wszystkich osób planujących wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy, aby ze szczególną starannością sprawdzać firmy pośredniczące w załatwieniu pracy!

W związku z coraz większymi możliwościami podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej, funkcjonuje wiele firm, które wprowadzają w błąd, wykorzystując nieświadomość klientów co do swoich możliwości załatwienia pracy. Legalnie działająca Agencja Pośrednictwa, nie pobiera żadnych opłat.

Co zrobić by nie stać się ofiarą oszustów

Aby nie stać się ofiarą oszustów, przy korzystaniu z pośrednictwa w załatwieniu pracy za granicą należy dokładnie sprawdzić pośrednika i bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 • należy sprawdzić czy pośrednik, posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i
  odpowiedni   wpis  do   rejestru  agencji   zatrudnienia  oraz  czy  posiada  certyfikat,
  potwierdzający  uprawnienia (wydawany  przez  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  lub
  Marszałka Województwa),
 • należy prosić u   stacjonarny nr kontaktowy, ustalić dokładny adres siedziby firmy,
  sprawdzić czy posiada własne biuro,

sprawdzić czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym, w miarę możliwości prosić o dane osób, które już z oferty skorzystały.

Co powinna zawierać umowa

Przed wyjazdem należy domagać się podpisania umowy, która powinna zawierać;

 1. nazwę i adres pracodawcy zagranicznego,
 2. okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 3. rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, a także przysługujące świadczenia
  socjalne,
 4. obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz pośredniczącej
  agencji zatrudnienia,
 5. zakres odpowiedzialności cywilnej strony w przypadku nie wywiązania się z
  wykonania przedmiotowej umowy przez pracodawcę zagranicznego – sposobu
  i wysokość pokrycia kosztów dojazdu i powrotu,
 6. kwotę należną agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych
  kosztów (pośrednik może pobrać tylko i wyłącznie opłaty takie jak: dojazd i
  powrót osoby kierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie oraz tłumaczenie
  dokumentów),
 7. informację o warunkach i trybie dopuszczania cudzoziemców do rynków pracy
  w państwie wykonywania pracy,
 8. inne zobowiązania stron.

Przed wyjazdem nie należy dokonywać żadnych opłat z tytułu zakwaterowania za granicą, polski pośrednik nie ma prawa kierować osoby poszukującej pracy do pośrednika działającego za granicą.

Wykaz legalnie działających agencji pośrednictwa pracy

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego funkcjonuje wiele firm, działających w oparciu o aktualne przepisy prawne. Wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia zamieszczony jest na stronie www.kraz.praca.gov.pl.

Gdzie szukać pomocy

Osoby, które zostały oszukane, bądź podejrzewają, iż ich pośrednik nie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami proszone są o zgłoszenie tego faktu na Policję do Prokuratury lub do Oddziału Kontroli Legalności Zatrudnienia – działającego w Urzędzie Wojewódzkim.

Pomocy i porad udzielą także:

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, tel. 022 628 99 99, www.strada.org.pl, e-mail:strada@pol.pl, www.handelludzmi.eu strona, na której  można  znaleźć informacje o instytucjach realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz ze wsparciem osób poszkodowanych.

plakat-nie-tylko-dzieci-daja-sie-nabrac

 

Źródło: KMP Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*