Wiadomości

Nabór do Straży Miejskiej w Olsztynie

Olsztyńska Straż Miejska szuka kandydatów na stanowisko aplikantów (strażników miejskich).

Aby zostać kandydatem do pracy należy mieć polskie obywatelstwo, ukończony 21 rok życia, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganną opinię, uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie być karanym oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Dodatkowymi atutami będą:
– wykształcenie wyższe (informatyka, administracja, pedagogika, resocjalizacja),
– znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,
– doświadczenie w służbach mundurowych,
– zamieszkanie na terenie miasta Olsztyna,
– odporność na stres, dyspozycyjność,
– dobra znajomość topografii Miasta Olsztyna,
– aktywność sportowa,
– prawo jazdy kategorii B i A,
– posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy na stanowisku strażnika miejskiego.

Do zadań Aplikanta (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych wraz z pozostałymi zadaniami określonymi w art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.)

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Straży Miejskiej w Olsztynie (pok. nr. 5) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ”Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego (Aplikanta )” w terminie do 18.08.2015 r. do godziny 15.00.

Szczegółowe informacje odnośnie naboru dostępne TUTAJ

[divider]

Straż Miejska w Olsztynie powołana została do życia na mocy Zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 10 kwietnia 1991 roku. Obecnie Straż Miejska działa na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) i podlega Prezydentowi miasta Olsztyn.

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Podstawowy katalog zadań dla straży miejskich określony został w ustawie o strażach gminnych (art. 11 ustawy o strażach gminnych) i obejmuje w szczególności:

1. ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, oraz innych miejsc zagrożeń
4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,
5. ochrona obiektów komunalnych i użyteczności publicznej,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Zadania Straży Miejskiej realizowane są m.in. poprzez:
1. stałe patrole na ulicach i osiedlach,
2. ciągła realizacja zgłaszanych interwencji,
3. utrzymywanie stałej łączności między jednostkami policji a straży miejskiej,
4. koordynowanie rozmieszczenia służb straży z uwzględnianiem występujących zagrożeń,
5. wspólne z policją organizowanie i prowadzenie służb i działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
6. zabezpieczanie uroczystości państwowych i samorządowych,
7. zabezpieczanie imprez organizowanych lub współorganizowanych przez samorząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*