Wiadomości

MPEC podwyższa opłaty za ciepło

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 roku obowiązywać będzie zmiana taryfy dla ciepła, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wprowadzona zmiana taryfy zawiera jedynie dwa czynniki kosztotwórcze – wzrost cen węgla oraz uprawnień do emisji CO2. W związku z wprowadzeniem embargo na dostawy węgla z Federacji Rosyjskiej węgiel na unijnym rynku drożeje w tym roku w niespotykanym tempie,a jego ceny są rekordowe. W czerwcu 2022 roku średnia cena węgla na giełdzie wg indeksu cen ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wyniosła ponad 330 dolarów za tonę, podczas gdy w czerwcu 2021 roku było to ok. 50 dolarów za tonę.Dla zobrazowania sytuacji, poniżej prezentujemy ceny węgla, po jakich Spółka dokonywała zakupu w latach 2017 –2021 oraz w miesiącach styczeń – lipiec 2022r.

Gwałtownie rosną również ceny uprawnień do emisji CO2. Obecnie koszt jednej tony emisji to ok.84 euro. Dla porównania –w czerwcu2021 roku stawki oscylowały w granicach 52 euro, a w czerwcu 2020 roku – w granicach 23 euro

W tej sytuacji nie było możliwe dalsze utrzymanie obecnej ceny ciepła bez zagrożenia stabilności Spółki, a tym samym bezpieczeństwa dostaw ciepła.W dniu 6 czerwca 2022 r., zgodnie z przepisami wynikającymi z§28.1 i § 28.1a Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, przedsiębiorstwo zmuszone było wystąpić o zmianę obowiązującej XX taryfy dla ciepła w zakresie korekty kosztów zakupu miału węglowego oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla.Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 20,425%.

Szanowni Państwo,Spółka MPEC od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości obniżać i optymalizować koszty prowadzonej działalności, w tym koszty środowiskowe. Szczególnym tego wyrazem jest realizowany obecnie proces głębokiej transformacji w obszarze wytwarzania ciepła, w którym udział wykorzystania węgla jako najbardziej emisyjnego paliwa zostanie już w 2023 roku zredukowany z 99% do niespełna 40%.

Liczymy na zrozumienie sytuacji i ponownie podkreślamy, iż celem naszego przedsiębiorstwa jest zapewnienie stabilnych, nieprzerwanych dostaw ciepła dla naszych klientów – informuje MPEC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*