Wiadomości

Można składać wnioski o dodatek elektryczny

Przyjmowaniem dokumentów zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. Uprawnieni mogą wystąpić o takie wsparcie do 1 lutego następnego roku.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. dla istniejących źródeł lub po tym dniu w przypadku gdy są wpisane po raz pierwszy.

W zależności od zużycia energii elektrycznej, zostanie wypłacony gospodarstwom domowym dodatek w różnej wysokości. Jeśli w 2021 roku zużycie nie przekroczyło pięciu MWh, kwota dodatku wyniesie 1000 złotych. Jeśli było większe – wówczas wypłacone zostanie 1,5 tys. zł.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, w których wykorzystywana jest fotowoltaika. Poza tym nie będzie wypłacony tym, którzy skorzystali z dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, olej opałowy).

Wnioski o dodatek elektryczny będą przyjmowane do 1 lutego 2023 roku, natomiast wypłaty zaplanowano do końca marca następnego roku.

Szczegółowe informacje oraz wniosek są na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Źródło: UM Olsztyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*