Wiadomości

Miliony złotych na potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur

Ponad 3,4 mln zł przeznaczy samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na realizację w 2024 roku zadań publicznych w trzech zakresach tematycznych.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie będącej przedmiotem konkursu.

Zadania mogą być wykonane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Nie mogą być jednak realizowane w ramach prowadzonej przez organizacje pozarządowe działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone m.in. na rozwój kultury fizycznej. Łączna pula środków przeznaczonych na ich realizację wynosi 2,77 mln zł.

Na konkurs składają się trzy główne cele – tłumaczy Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – Dzięki tym pieniądzom upowszechniamy różnorodne formy aktywności w różnych środowiskach i grupach społecznych. Zakres jest bardzo szeroki, bo co roku wsparcie trafia do m.in. najmłodszych sportowców, seniorów, studentów, osób z niepełnosprawnościami czy też na popularyzację aktywności fizycznej w środowisku wiejskim i małych miastach. W najbliższych miesiącach przyczynimy się również do udziału zawodników z naszego regionu w krajowych i międzynarodowych zmaganiach. A mamy przecież na uwadze, że wielkimi krokami zbliża się rok olimpijski. Znaczna część puli przeznaczona jest na promocję i organizację ciekawych inicjatyw sportowych, których przecież u nas nie brakuje.

Jednym z kół zamachowych rozwoju Warmii, Mazur i Powiśla jest konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwijanie regionalnej tożsamości w oparciu o dorobek pokoleń mieszkańców regionu. Kultura jest bowiem głównym czynnikiem, który integruje i spaja społeczeństwo, a uczestnictwo w niej buduje poczucie tożsamości społecznej. Na wsparcie projektów rozwoju kultury samorząd województwa przeznaczył łącznie 500 tys. zł (wnioski przyjmowane są w dwóch terminach).

W nadchodzącym roku poprzez ciekawe inicjatywy chcemy w szczególny sposób uczcić 130. rocznicę urodzin Marii Zientary-Malewskiej oraz 300. rocznicę urodzin Immanuela Kanta, podkreślając ich działalność na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego – dodaje Marcin Kuchciński. – Naszym celem jest również pobudzanie do czynnego uczestnictwa w kulturze czy udział w projektach służących wyzwalaniu twórczych potencjałów. A co za tym idzie – różne festiwale, konkursy, przeglądy, plenery, wystawy czy ekspozycje.

Region Warmii, Mazur i Powiśla charakteryzuje się też różnorodnością etniczną. Tutaj na co dzień wspólnie ze sobą żyją Polacy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, mniejszość niemiecka, romska i żydowska.

A ten wielokulturowy tygiel od dziesięcioleci jest wielokrotnie wykorzystywany do organizacji koncertów, wystaw, pokazów filmów, tradycyjnych obrzędów czy odkrywania smaków regionalnych potraw.

Ludzie żyjący w symbiozie na Warmii, Mazurach i Powiślu mają potrzebę rozmawiania o swojej tożsamości, a turyści podążając tematycznymi szlakami otrzymują możliwość poznania obecnych w tym regionie poszczególnych kultur i religiimówi marszałek województwa.

W konkursie na wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych samorząd województwa przeznaczył 150 tys. zł.

Szczegółowe informacje o poszczególnych otwartych konkursach znajdują się na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/8892-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-2024-roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*