Wiadomości

Miasto szuka nowego dyrektora od promocji

Prezydent Olsztyna ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Biura Promocji w Urzędzie Miasta Olsztyna.

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2013 r. Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz nie przedłużył kontraktu dla Marka Ciesielskiego, który funkcję dyrektora wydziału kultury, promocji i turystyki w Urzędzie Miasta w Olsztynie pełnił od lutego 2012 roku. Prezydent swoją decyzję tłumaczył tym, że dyrektor Ciesielski nie spełnił jego oczekiwań.

30 stycznia 2014 r. Prezydent Olsztyna wydał ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Biura Promocji w Urzędzie Miasta.

By móc ubiegać się o tę posadę, trzeba mieć obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym lub ekonomicznym, dobry stan zdrowia, staż pracy: co najmniej 5 lat lub udokumentowane wykonywanie prze co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku, minimum 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym związanym z jednym z obszarów: promocja, promocja gospodarcza, reklama, impresariat, marketing lub komunikacja społeczna, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie objętym zakresem zadań przewidzianym dla stanowiska.

Oprócz tego kandydat musi znać ustawę: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, prawo autorskie, o finansach publicznych oraz umieć język angielski lub niemiecki. Posiadać wiedze z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego, budowania marki, kreowania wizerunku firmy,posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wśród wymagań znajdziemy jeszcze m.in. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i kierowanego zespołu, kreatywność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i negocjacji oraz wystąpień publicznych.

Do podstawowych zadań dyrektora będzie należeć:

  • opracowywanie projektów i planów promocji Miasta i rozwoju turystyki oraz koordynacja ich wdrażania,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o mieście,
  • koordynacja działań mających na celu budowanie marki Miasta,
  • współdziałanie z organizacjami i instytucjami w mieście w zakresie promocji Miasta,
  • kreowanie i promowanie nowych atrakcji i produktów turystycznych Olsztyna,
  • koordynowanie współpracy zagranicznej prowadzonej przez miasto,
  • inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości w mieście,
  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy oraz gospodarczą współpracę międzynarodową w zakresie rozwoju Miasta,
  • pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie promocji i turystyki.

Termin składania dokumentów: 11 luty 2014 roku

Informacje na temat rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, Referat Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1 pok. 130, tel. 89/527-97-81.

Źródło: UM Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*