Wiadomości

Marszałek Jacek Protas ma pomysł, jak miasto może zaoszczędzić 6 mln zł na budowie obwodnicy

Marszałek Jacek Protas rozmawiał z prezydentem Olsztyna oraz dyrektorem olsztyńskiego oddziału GDDKiA o problemach związanych ze współfinansowaniem budowy obwodnicy Olsztyna. Marszałek zaproponował zmianę przebiegu drogi ekspresowej nr 51 tak, aby włączyć w nią fragment planowanej obwodnicy Olsztyna Tomaszkowo – Wójtowo (odcinek Kudypy – Tomaszkowo pozostałby drogą krajową).

Fragment łączący południowy i wschodni węzeł  obwodnicy obecnie jest w całości włączony w ciąg drogi krajowej nr 16 i częściowo przebiega w granicach administracyjnych gminy Olsztyn, dlatego miasto jest zobowiązane do partycypowania w kosztach jego budowy i utrzymania.

Jeśli pomysł marszałka uda się zrealizować, droga ekspresowa zaczynać będzie się w Olsztynku, a kończyć w Wójtowie. Miasto nie musiało by dzielić kosztów budowy, gdyż zmiana kategorii z drogi przyśpieszonego ruchu na ekspresową oznaczać będzie zmianę zasad finansowania inwestycji. Jednak, aby doprowadzić do tej zmiany, prezydent Olsztyna musi złożyć wniosek o modyfikację przebiegu drogi nr 51 w północnej części miasta.

Całkowity koszt budowy obwodnicy obejmującej odcinek Kudypy – Wójtowo wyniesie 1,5 mld zł. Na dzień dzisiejszy, ewentualny udział gminy Olsztyn w inwestycji, po uwzględnieniu dofinansowania z funduszu europejskiego (UE zwraca 85 proc. kwoty inwestycji), szacuje się na kwotę 6 mln zł.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*