Wiadomości

Lotnisko Olsztyn-Mazury z nowoczesnym systemem ILS

Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu na modernizację infrastruktury portu Olsztyn-Mazury do II kategorii radiowego systemu ILS. Pozwoli on na bezpieczne lądowanie samolotów w każdych warunkach atmosferycznych.

Wartość projektu przekracza 25 mln zł, a kwota dotacji sięga niemal 15 mln zł. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podpisał umowę z prezesem Tomaszem Kądziołką.

– Inwestycje to nasza forma uskrzydlenia portu w Szymanach w tych trudnych dla nas wszystkich czasach – komentuje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Rozwijając infrastrukturę zwiększamy potencjał lotniska, a tym samym otwieramy region na świat. Instalacja II kategorii systemu ILS stawia nasz port w krajowej czołówce – dodaje.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie airside lotniska regionalnego, a także zwiększenie dostępności komunikacyjnej portu, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Prace modernizacyjne dotyczyć będą m.in.:

– budowy ,,podziemnych” płaszczyzn najazdowych,

– rozbudowy stacji transformatorowej,

– budowy kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej pod nawierzchnią sztuczną DS wraz ze studniami kablowymi,

– przebudowy i rozbudowa oświetlenia nawigacyjnego,

– certyfikacji urządzeń.

Koszty realizacji projektu, łącznie przekraczające 25 mln zł, zostaną pokryte dzięki unijnej dotacji sięgającej niemal 15 mln zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*