Ciekawostki

„Lekcje z ZUS” w szkołach ponadgimnazjalnych

Dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe? Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu? Jak założyć władną firmę? Jak kontrolować swoje konto w ZUS. Odpowiedzi na te pytania poznają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie.

Prawie dwustu pięćdziesięciu uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych z Olsztyna przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt „Lekcje z ZUS” obejmuje cztery lekcje, które mają dać uczniom podstawy wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych pozwalającej im na dokonanie w przyszłości świadomych decyzji. Tematyka lekcji jest spójna z podstawą programową w szkołach ponadgimnazjalnych.

Uczniowie po odbyciu wszystkich lekcji będą znać zasady działania ubezpieczeń społecznych m.in. cel powstania systemu ubezpieczeń społecznych, zadania jakie realizuje ZUS, prawa przeciętnego obywatela płacącego składki na ubezpieczenia społeczne oraz konsekwencje jakie przynosi decyzja o nieuczestniczeniu w systemie emerytalnym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z profesjonalnym metodykiem nauczania opracował materiały dydaktyczne, które otrzymał każdy uczeń. Nauczyciele natomiast wyposażeni zostali w podręczniki ze scenariuszami lekcji i wskazówkami dydaktycznymi oraz w materiały multimedialne.

Po zakończeniu projektu szkoły, jak i indywidualni uczniowie zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać podczas ogólnopolskiego konkursu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, którego eliminacje odbędą się jeszcze w czerwcu tego roku. Do wygrania będą cenne nagrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*