Wiadomości

Korekty w rozkładach jazdy autobusów

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że przychylając się do wniosków pasażerów, od piątku 01.07.2016 r. (od początku kursowania linii dziennych) wprowadzonych zostanie klika korekt do rozkładów jazdy linii 106, 110, 120, 121, 126, 128 i 304.

Linia 106

Godzina odjazdu kursu rozpoczynającego się o godzinie 5:25 na pętli „Gutkowo” w rozkładach jazdy „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” oraz „Dni robocze wolne od nauki szkolnej” zostaje zmieniona na wcześniejszą – 5:20. Zmiana ma na celu ułatwić przesiadkę przy dojeździe do południowych osiedli: Pojezierze, Nagórki, Pieczewo, Jaroty.

Linia 110

W celu polepszenia obsługi komunikacyjnej fabryki opon „Michelin”, zmianie ulegają godziny odjazdów kursów umożliwiających dojazd i powrót pracowników na/z rozpoczynających się o godz. 6:00, 14:00 i 22:00 zmian pracowniczych – korekty obejmują wszystkie rodzaje rozkładów jazdy.

Dodatkowo, w związku z licznymi uwagami kierowanymi do ZDZiT przez Pasażerów linii 110, dotyczącymi niepunktualnego kursowania w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, kurs w kierunku miejscowości Dywity, rozpoczynający się o godz. 15:02 na pętli „Polmozbyt” (przez Park Naukowo-Technologiczny), zostaje skrócony do pętli „Jakubowo”.

Dla pasażerów podróżujących w kierunku miejscowości Dywity, uruchomiony zostaje nowy, dodatkowy, kurs rozpoczynający się na przystanku „Zajezdnia MPK” o godz. 15:05 – 10 minut wcześniej niż w obowiązującym w miesiącu czerwcu br. rozkładzie jazdy. Zmiana dotyczy rozkładów jazdy „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” oraz „Dni robocze wolne od nauki szkolnej” i przełoży się na poprawę punktualności kursu odjeżdżającego o godz. 15:42 z miejscowości Dywity w kierunku Olsztyna.

Linia 120

W rozkładzie jazdy „Dni robocze wolne od nauki szkolnej” uruchomione zostają dwa dodatkowe kursy w kierunku krańca „Dworzec Główny”, rozpoczynające się o godz. 13:00 i 13:30 na przystanku „Centrum”.

Linia 121

W rozkładzie jazdy „Dni robocze wolne od nauki szkolnej” uruchomiony zostaje dodatkowy kurs w kierunku krańca „Bartąska-Rondo”, rozpoczynający się o godz. 15:03 na pętli „Cementowa”.

Linia 126

W okresie letnim (lipiec – sierpień), w godz. 19:30 – 21:00, część z kursów skróconych do pętli „Jagiellońska-Szpital” zostanie wydłużona do pętli „Jagiellońska-Ogrody”.

Linia 128

Godzina odjazdu kursu rozpoczynającego się o godzi 7:11 na pętli „Brzeziny” w rozkładzie jazdy „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” zostaje zmieniona na późniejszą – 7:14.

Linia 304

Na wniosek Polskiego Związku Działkowców, kurs linii 304 łączącej Dworzec Główny z ogrodami działkowymi w miejscowości Wójtowa Rola, odjeżdżający o godz. 15:50 z krańca „Dworzec Główny” zostaje przesunięty na wcześniejszą godzinę – 15:15. Zmiana dotyczy wszystkich rodzajów rozkładów jazdy.

Źródło: ZDZiT Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*