Wiadomości

Kolejny krok do budowy drogi ekspresowej S16

Minister Infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Oznacza to zapewnienie finansowania budowy drogi, która obecnie znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji.

Pod koniec kwietnia br. zakończą się trwające od stycznia 2017 r. prace nad koncepcją programową. Dzięki temu na przełomie lipca i sierpnia tego roku można będzie ogłosić przetarg na projekt i budowę tej drogi.  Będzie ona miała długość 17 km – 12,9 km w ciągu S16 oraz 4,1 km w ciągu dk 59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe  Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.

Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa w ciągu dk 59 będzie to droga o przekroju 2x2na odcinku 1,2 km oraz 1×2 na odcinku 2,9 km. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

 

Przewidywany harmonogram prac:

  1. Przekazanie KP                                  – 27.04.2018
  2. Termin ZOPI/KOPI                             – do 31.05.2018
  3. Termin uzgodnienia PFU i WWiORB    – do 31.07.2018
  4. Termin ogłoszenia przetargu             – lipiec/sierpień 2018
  5. Termin podpisania umowy                 – czerwiec/lipiec 2019
  6. Terminy realizacji:
  • Wykonanie PB             – kwiecień 2020
  • Uzyskanie ZRID           – listopad 2020
  • Zakończenie budowy   – II kw. 2023
s16Źródło: GDDKiA Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*