Wiadomości

Kolejne wraki zniknęły z olsztyńskich ulic

Olsztyńscy strażnicy miejscy kontynuują akcję usuwania wraków, które szpecą swym wyglądem, blokują miejsca parkingowe, a często zagrażają bezpieczeństwu. Z terenu miasta zniknęły koleje dwa pojazdy.

W piątek (19.07.2019) strażnicy dzielnicowi wystawili dyspozycje usunięcia wraków pojazdu osobowego Audi oraz skutera. Pojazd Audi był uszkodzony, bez tablic rejestracyjnych oraz niezabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Natomiast skuter nie był od dłuższego czasu użytkowany i uszkodzony. Po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających odholowano pojazdy na parking strzeżony.

Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, na wniosek zarządcy drogi może zostać usunięty przez Straż Gminną lub Policję.
Wraki pojazdów, które blokują miejsca parkingowe stały się wielkim problemem społecznym, który wciąż narasta.

Strażnicy miejscy przypominają, że właściciel pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny, a sam pojazd musi być zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz posiadać tablice rejestracyjne.

Źródło: SM w Olsztynie/własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*