Wiadomości

Kolejne miliony euro zasilą gminy i firmy w regionie

Tym razem unijne wsparcie dotyczy infrastruktury uzdrowiskowej, wytwarzania i dystrybucji energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz instytucji kultury. Zarząd województwa zatwierdził kolejne projekty do dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020.

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński zrealizuje projekt „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”. Jego całkowity koszt to 15,4 mln zł, dofinansowanie – 10,9 mln zł.

Realizacja projektu Gminy Frombork „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku” będzie kosztować ponad 3 mln zł, unijne wsparcie to 2,6 mln zł.

Firmy APS Ventures 1 sp. z o.o i Energa-Operator SA będą realizować projekty dotyczące wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tu wsparcie unijne to blisko 6,6 mln zł, a wartość obu projektów – ponad 11 mln zł.

2,9 mln zł kosztować będzie realizacja projektu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie „Przebudowa zdegradowanego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim”. Środki unijne z RPO WiM 2014-2020 to ponad 2 mln zł.

35,5 mln zł dofinansowania przeznaczono na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadową. Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs, w którym można się ubiegać o dofinansowanie m.in. budowy, rozbudowy bądź modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kompleksowej poprawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i działań informacyjno-edukacyjnych promujących zapobieganie  powstawaniu odpadów oraz ich selektywną zbiórkę. Wnioski można składać od 18 stycznia 2019 roku

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronach www.rpo.warmia.mazury.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*