Wiadomości

Kolejne drzewa wpisane do rejestru pomników przyrody

Olsztyńscy radni ponownie rozszerzyli listę tworów natury, które są objęte wyjątkową ochroną. W rejestrze w tej chwili jest niemal sto obiektów, w znakomitej większości to drzewa.

Sześć lip drobnolistnych oraz dąb szypułkowy – to najnowsze olsztyńskie pomniki przyrody. Decyzja zapadła podczas środowej (29 listopada) sesji Rady Miasta.

– To drzewa zlokalizowane w pobliżu skrzyżowania ul. Tuwima i Iwaszkiewicza – mówi dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Ewa Łukasik-Błażejewicz. – Odznaczają się dobrą żywotnością, stanowią naturalną izolację ciągu pieszo-rowerowego od jezdni i przedstawiają dużą wartość krajobrazową, historyczną, kulturową, przyrodniczą. Drzewa stanowią fragment dawnej alei rosnącej wzdłuż drogi łączącej majątek Pozorty z Kortowem. Szpaler został zgłoszony przez mieszkańców Olsztyna do objęcia tą formą ochrony przyrody.

Drzewa wpisane do rejestru mają od ponad 50 do nawet 270 lat. Jedna z lip ma pień o obwodzie 337 cm, natomiast dąb – 356 cm. Pozostałe lipy mają obwody pni od 141 cm do 282 cm.

W poprzednim miesiącu radni zdecydowali o wpisaniu do rejestru pomników przyrody drzew w trzech lokalizacjach – w pobliżu ul. Radiowej, na Tracku oraz na trenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Łącznie to dziesięć obiektów.

Do rejestru mogą trafić twory szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Powinny też odznaczać się indywidualnymi cechami, które wyróżniają je wśród innych.

Źródło: UM Olsztyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*