Wiadomości

Inauguracyjne spotkanie Komitetu Rewitalizacji

9 kwietnia o godz. 17 w sali 219 ratusza odbędzie się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji, które poprowadzi prezydent Olsztyna. Wyłoniony zostanie wówczas przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego komitetu.

Prezydent Olsztyna 20 marca 2024 r. powołał pierwszy w historii Olsztyna Komitet Rewitalizacji. O tym, jak ważny jest to zespół, świadczy umocowanie go w ustawie z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji. Zgodnie z jej zapisami, Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta.

Regulamin, stanowiący podstawę działania Komitetu, określa uchwała Rady Miasta Olsztyna, wypracowana wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych. Członkowie Komitetu zostali wyłonieni natomiast w otwartym naborze, przy czym przedstawiciele strony społecznej sami zgłaszali swoje kandydatury, a reprezentanci instytucji publicznych zostali wyznaczeni przez kierujących tymi instytucjami.

– Mamy nadzieję, że tak szeroka reprezentacja specjalistów z różnych dziedzin pozwoli na uporanie się z najbardziej złożonymi problemami obszaru rewitalizacji Olsztyna – mówi Paulina Żukowska z Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich.

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Komitetu, prowadzone przez prezydenta Olsztyna, odbędzie się 9 kwietnia o godz. 17 w sali 219 ratusza. Wyłoniony zostanie wówczas przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego komitetu.

Skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna:

1) Tomasz Janus – przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,

2) Monika Pawłowska – przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji,

3) Wojciech Biedrzyński – przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,

4) Jakub Piechota – przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,

5) Danuta Narojczyk – przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji,

6) Tomasz Boenke – przedstawiciel mieszkańców Olsztyna spoza obszaru rewitalizacji,

7) Marcin Szwed – przedstawiciel mieszkańców Olsztyna spoza obszaru rewitalizacji,

8) Bogusława Skokowska – przedstawicielka właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i/lub podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji,

9) Maciej Smółka – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Olsztyna, działających na obszarze rewitalizacji,

10) Anna Maria Nadgrabska – przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność społeczną/organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

11) Aneta Piętka – przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność społeczną/organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

12) Magdalena Jaroszewska – przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność społeczną/organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

13) Aneta Terlikowska-Kuchta – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,

14) Magdalena Sutko – przedstawicielka Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie,

15) Anna Szyłańska – przedstawicielka Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie,

16) Magdalena Pilska-Piotrowska – przedstawicielka instytucji kultury z obszaru rewitalizacji,

17) Krzysztof Dąbkowski – przedstawiciel instytucji kultury z obszaru rewitalizacji,

18) Angelika Stawisińska – przedstawicielka placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji,

19) Tomasz Niedźwiecki – przedstawiciel placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji,

20) Dagmara Szałczyńska – przedstawicielka Straży Miejskiej,

21) Edyta Szkamruk-Dobies – przedstawicielka Policji,

22) Sebastian Szepel – przedstawiciel Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie,

23) Emilia Wasilewska – przedstawicielka Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

24) Aneta Sienkiewicz – przedstawicielka Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie,

25) Marzena Fesnak – przedstawicielka Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie,

26) Paweł Pykało – przedstawiciel Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie,

27) Justyna Sarna-Pezowicz – pracownik Urzędu Miasta Olsztyna z komórki odpowiedzialnej za zarządzanie wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji,

28) Mirosław Arczak – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,

29) Tomasz Głażewski – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,

30) Robert Szewczyk – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,

31) Ewa Krasińska – przedstawicielka Rady Osiedla,

32) Marta Zambrzycka – przedstawicielka Rady Osiedla,

33) Radosław Nowosielski – przedstawiciel Rady Osiedla,

34) Piotr Pacyno – przedstawiciel Rady Osiedla,

35) Małgorzata Kłos – przedstawicielka Rady Osiedla,

36) Piotr Olejnik – przedstawiciel Rady Osiedla,

37) Sylwia Rembiszewska-Piątek – przedstawicielka Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: UM Olsztyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*