Ciekawostki

Encyklopedia Warmii i Mazur, czyli największe w Polsce kompendium wiedzy o regionie

28 lutego 2015 roku zakończyły się prace nad projektem internetowej Encyklopedii Warmii i Mazur. Jest to największy w Polsce wikipedyczny projekt o wymiarze regionalnym, realizowany dzięki funduszom europejskim. Baza informacji Encyklopedii zawiera ponad 7400 haseł pogrupowanych w kilkanaście kategorii merytorycznych i kilkadziesiąt podkategorii.

Główne kategorie Encyklopedii to: gospodarka regionalna, historia, kościoły i wyznania, kultura, mniejszości narodowe i etniczne, nauka i szkolnictwo wyższe,ochrona zdrowia, oświata, polityka, przyroda i ochrona środowiska, religia, samorząd i administracja, społeczeństwo, sport i turystyka.

Encyklopedia Warmii i Mazur jest otwarta do edycji dla wszystkich chętnych na zasadach znanych z Wikipedii i Leksykonu Kultury Warmii i Mazur.

Realizatorem Encyklopedii Warmii i Mazur jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Pomysłodawcą i koordynatorem tego projektu, podobnie jak i Leksykonu Kultury, jest zastępca dyrektora CEiIK-u Marcin Kapłon.

Projekt został dofinansowany środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 418 834 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wykonawca Encyklopedii został wybrany w drodze przetargu i jest nim Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie. Prace nad projektem trwały dwa lata – od początku 2013 r. do 28 lutego 2015 r.

>>>>Encyklopedia Warmii i Mazur<<<<

 
[divider]
Instrukcja dotycząca tworzenia haseł w Encyklopedii Warmii i Mazur

Instrukcja dotycząca zakładania konta w Encyklopedii Warmii i Mazur

Instrukcja dla użytkowników niezalogowanych (Encyklopedia Warmii i Mazur)

Źródło: YouTube/Encyklopedia Warmii i Mazur

Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*