Wiadomości

Ekspresowa S7 dostępna dla kierowców jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia

W ciągu dwóch dni udostępniony do ruchu zostanie ok. 50 km dwujezdniowego ciągu głównego drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki – Płońsk. Od dziś kierowcy podróżują już dwujezdniową S7 od węzła Strzegowo Północ do okolic miejscowości Pawłowo przed Płońskiem. Jutro ominą Mławę i nowym przebiegiem S7 dojadą do węzła Strzegowo Północ. Ruch po udostępnionych odcinkach odbywać się będzie według tymczasowej organizacji. Zakończenie wszystkich prac nastąpi przed wakacjami w przyszłym roku.

Około 50 km dwujezdniowej drogi ekspresowej

Cieszę się że Fundusze Europejskie wspierają rozwój sieci drogowej w Polsce. Trasa S7 jest jednym z priorytetów inwestycyjnych Unii Europejskiej w Polsce. Odcinek z Gdańska do Warszawy, od początku powstaje ze wsparciem Funduszy. W latach 2005-2018 powstał odcinek Gdańsk – Napierki, a teraz uruchamiamy przejezdność na odcinku Napierki – Płońsk. Po całkowitym ukończeniu projektu przejazd z nad morza do stolicy stanie się bezpieczny i komfortowy. Gratuluję wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu – powiedział Christopher Tood, Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Od dziś kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie od węzła Strzegowo Północ do okolic miejscowości Pawłowo. Jadąc dalej na południe, od Pawłowa do Cieciórek, na odcinku o długości ok. 7 km korzystają z dróg zbiorczych. W tym też miejscu, przy dużym natężeniu ruchu, należy się spodziewać potencjalnych utrudnień spowodowanych ograniczoną przepustowością drogi zbiorczej. Dalej do Płońska dojeżdżamy nową jezdnią drogi ekspresowej.

Wraz z przełożeniem ruchu na dwa kolejne odcinki ułatwimy podróż z Trójmiasta do Warszawy. Między Napierkami a Mławą ruch będzie odbywał się częściowo po jednej i częściowo po dwóch jezdniach. Dalej do Strzegowa dojedziemy dwujezdniową drogą ekspresową. W rezultacie kierowcy będą mieć do dyspozycji około 50 km nowej drogi w układzie dwujezdniowym, 14 km z ruchem po jednej jezdni oraz wspomniane ok. 7 km drogami zbiorczymi.

Budowana droga ekspresowa jest uzupełnieniem sieci dróg w centralnej Polsce. Każdy oddany do ruchu odcinek przybliża nas do powstania wygodnego połączenia drogowego z Trójmiasta do Warszawy. Mazowsze zasługuje na bezpieczną siódemkę. Polacy zasługują na nowoczesne i bezpieczne drogi – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Tymczasowa organizacja ruchu

Udostępnienie odcinków S7 do ruchu nie oznacza zakończenia prac. Terminy zakończenia prac i oddania drogi do użytku w pełnym zakresie przewidziane są na II kwartał 2022 roku. Ruch po udostępnionych obecnie odcinkach odbywać się będzie według tymczasowej organizacji. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinkach dwujezdniowych oraz 60 km/h na jednojezdniowych. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

Uwzględniając oddawane fragmenty S7, od początku roku udostępniliśmy kierowcom 32 odcinki nowych dróg krajowych o łącznej długości ponad 350 km dróg – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Droga ekspresowa S7 zarówno na północ jak i na południe od Warszawy to kluczowe połączenia drogowe chętnie wykorzystywane przez kierowców nie tylko podczas wakacyjnych podróży – dodał Szef GDDKiA.

Zakres inwestycji

Inwestycję obejmującą budowę 71 km drogi ekspresowej S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki – Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo – Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i buduj.  Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców było, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla całego zadania.

Prace budowlane na trzech odcinkach od Mławy do Płońska rozpoczęły się jesienią 2019 roku, natomiast na odcinku Napierki – Mława wiosną 2020 roku. Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstaje m.in. 70 obiektów inżynierskich oraz 10 węzłów – Mława Północ, Mława Wschód, Mława Południe, Żurominek, Strzegowo Północ, Strzegowo Południe, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie oraz Dłużniewo. W celu obsługi podróżnych powstają cztery miejsca obsługi podróżnych (MOP): Pepłowo I, Pepłowo II, Ćwiklinek i Dłużniewo. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 115 kN/oś (11,5 tony na oś).

Koszty inwestycji i dofinansowanie z Unii Europejskiej

S7 łączy dwie duże aglomeracje miejskie Warszawę i Gdańsk. Wykorzystane przy realizacji tej inwestycji środki unijne w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy stanu polskich dróg, przyspieszając podróż oraz robiąc ją bardziej komfortową i bezpieczną. Dzisiejsze otwarcie odcinka Napierki – Płońsk, dofinansowanego w ponad 1 mld złotych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to ponad 71 km jakościowych dróg, mających istotną wartość dodaną dla ruchu osobowego i towarowego w Polsce – powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Łączny koszt inwestycji wynosi 1,6 mld zł. Wykonawcą trzech odcinków jest konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe, które buduje odcinek Strzegowo – Pieńki za kwotę 516,2 mln zł, odcinek Pieńki – Płońsk za 311,7 mln zł, a odcinek Napierki – Mława za kwotę 294,7 mln zł. Wykonawcą odcinka Mława – Strzegowo jest konsorcjum firm PORR oraz PORR Bau z ceną 446,1 mln zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej łącznie wynosi 1 043 836 933,77 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*