Wiadomości

Dwupasmówką od granicy Olsztyna w kierunku Warszawy

Ponad 124 mln zł będzie kosztować rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 od granicy Olsztyna w stronę Tomaszkowa. Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu inwestycji.

Beneficjentem projektu, którego pełna nazwa brzmi „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe w podziale na etapy: Etap I od granicy miasta Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe“, jest województwo warmińsko-mazurskie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Dofinansowanie projektu z EFRR wyniesie ponad 95 mln zł.

Jestem przekonany, że planowana przebudowa znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo korzystających z tej drogi  – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. — Obecnie wylot z Olsztyna w kierunku Warszawy będący poniekąd najważniejszą wylotówką w mieście, stanowi swego rodzaju wąskie gardło. Do wysokości stacji paliw przy alei Warszawskiej  kierowcy jadą dwoma pasami ruchu w jedną stronę, by na krótkim, ale ruchliwym odcinku, wpaść w jednopasmówkę, co niejednokrotnie powoduje zatory. Dwupasmówka na tym odcinku drogi oraz planowane rondo poprawi bezpieczeństwo ruchu, a wjazd oraz wyjaz z i do stolicy stanie się płynniejszy.

Inwestycja będzie realizowana na długości prawie 2,5 km od granicy Olsztyna do węzła Olsztyn Południe. Obejmie m.in. rozbudowę drogi nr 527 do dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu na każdej. Roboty obejmą również wzmocnienie nośności drogi oraz podniesienie jej parametrów do klasy G.

W miejsce istniejącego skrzyżowania z drogą na Bartąg, powstanie rondo. Rozbudowany będzie również istniejący wiadukt nad linią kolejową oraz wykonane bądą przepusty                       i przejścia dla zwierząt. Przybędzie niezbędna infrastruktura drogowa w postaci m.in. chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sytemu odwadniającego oraz oświetlenia.

Najważniejszym jednak elementem tej infrastruktury będzie budowa stacji przesiadkowej w miejscu, gdzie obecnie przy zjeździe na Bartąg jest „dziki“ parking. Podróżni będą mogli się tam przesiąść z samochodów prywatnych lub transportu zbiorowego do środków komunikacji miejskiej, co odciąży ruch samochodowy w mieście.

Obecnie trwa porocedura wyłonienia wykonawcy projektu. Roboty powinny rozczpocząć się w czwartym kwartale tego roku, a zakończyć w grudniu 2027 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*