Wiadomości

Dwa wraki BMW odholowane z ul. Rataja

Strażnicy miejscy kontynuują akcję usuwania samochodowych wraków, które szpecą swym wyglądem, blokują miejsca parkingowe, a często zagrażają bezpieczeństwu. Z terenu miasta zniknęły koleje dwa pojazdy.

Strażnik dzielnicowy zakończył czynności związane z dwoma wrakami BMW, które porzucone zostały przy ul. Rataja. Zarówno wygląd karoserii jak i wnętrza pojazdów nie pozostawiały wątpliwości, że są one od dawna nieużytkowane. Do wystawieniu dyspozycji usunięcia obydwa wraki zostały odholowane.

Wraki pojazdów, które blokują miejsca parkingowe stały się wielkim problemem społecznym, który wciąż narasta. Przypominamy, że właściciel pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny, a sam pojazd musi być zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz posiadać tablice rejestracyjne.

Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*