Wiadomości

Dotacje na ratowanie zabytków

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2017 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Oferty mogą składać podmioty będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadają taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dotacja może być przyznana na realizację zadań wymienionych w §1 ust. 2 uchwały nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie wynosi 300 000 zł.

Oferty należy składać od 5 stycznia 2017 r. do 6 lutego 2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (pok. 226), tel. 89 52 16 953.

Źródło: UM WWM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*