Wiadomości

Dobre Miasto sięga po pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Cittaslow

W czwartek 18 sierpnia marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisze kolejne umowy wstępne projektów realizowanych ze środków zarezerwowanych dla miast należących do sieci Cittaslow w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020. Beneficjentem dwóch projektów jest Dobre Miasto.

Kilka dobromiejskich budynków odzyska dawny blask – zostaną przystosowane do pełnienia funkcji społecznych, m.in. prowadzenia szkoleń i warsztatów zawodowych. Zagospodarowane zostaną również brzegi Łyny oraz skwer przy ulicy Warszawskiej. Gmina zainwestuje łącznie 16 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 13,6 mln zł.

Rok 2016 to czas rozpoczęcia realizacji ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim. Wsparciem objętych zostało 14 miejscowości. Na ich kompleksową rewitalizację społeczną w RPO WiM na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie 51,1 mln euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*