Polecane artykuły

Dlaczego mediacja ma sens w sprawach rodzinnych?

Mediacja w sprawach rodzinnych jest coraz popularniejszym rozwiązaniem – dlaczego?

Mediacje rodzinne – alternatywa dla walki w sądzie

Sprawy rodzinne są zazwyczaj bardzo obarczone dużym ładunkiem emocjonalnym. Dotyczą one bowiem tematów najistotniejszych dla stron – małżeństwa, rodzicielstwa, wspólnego majątku. Rozstanie, z którego często wynikają mediacje często przebiega w trudnej atmosferze. Niestety kontakty z dziećmi i podział majątku należą do tych tematów, które są przyczynami konfliktów, szczególnie jeżeli jedna ze stron obwinia drugą o rozpad związku. Niejednokrotnie, to właśnie te aspekty są właśnie „bronią” małżonków przeciwko sobie. Zazwyczaj atmosfera na sali sądowej się zagęszcza, mediacja w sprawach rodzinnych może zdecydowanie pomóc przystąpić do dialogu prowadzonego w bardziej pokojowej atmosferze. Warto mieć na uwadze, że w przypadku zakończenia związku małżeńskiego, małżonkowie, którzy mają wspólne dzieci, będą raczej musieli się ze sobą kontaktować – korzystne dla wszystkich byłoby, aby taki kontakt nie kończył się każdorazowo awanturą.

Jakie cechy powinien mieć mediator rodzinny?

Spory rodzinne może pomóc rozwiązać mediator rodzinny. Jakimi cechami powinien się odznaczać? Przede wszystkim, warto wspomnieć o tym, że mediator nie jest przypadkową osobą wybraną przez parę do rozwiązania sporu. Taką funkcję może pełnić osoba wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, posiadająca poświadczenie odpowiednich kwalifikacji. Ponadto, mediator powinien być bezstronny – nie może być w żaden sposób zaangażowany w rozwód, nie powinien też być na przykład znajomym stron. Od mediatora nie powinniśmy też oczekiwać, że rozwiąże konflikt w imieniu stron, nie jest to bowiem jego zadaniem. Mediacja rodzinna polegać powinna na takim moderowaniu dyskusją, nadawaniu jej toru poprzez zadawanie pytań i prezentowanie opcji, żeby na przykład małżonkowie sami podjęli wspólną decyzję. A co jeśli nie uda się wynegocjować spójnego stanowiska?

Jaki może być przebieg mediacji?

Kiedy mediator otrzymuje postanowienie z sądu o skierowaniu sprawy na drogę mediacji, podejmuje kontakt ze stronami i ustala z nimi plan mediacji, omawia całą procedurę. Następnie strony przystępują do rozmów, które mogą skończyć się dwojako. Albo uda się znaleźć konsensus, albo sprawa będzie dalej toczyć się w sądzie. Ta druga alternatywa jest często dużą motywacją do ugody. Jeżeli uda się ją osiągnąć, ugoda zostaje przesłana do sądu, celem wydania odpowiedniego orzeczenia – na przykład aby orzec rozwód czy zasądzić alimenty. Sąd ma tu ułatwione zadanie, podczas rozprawy nie bada już bowiem tego jak strony chciałyby ułożyć sprawy między sobą. Nawet jeżeli nie uda się zakończyć mediacji ugodą. często w ich czasie stronom udaje się ustalić chociaż częściowo pewne kwestie, ponadto sama dyskusja w lepszej, spokojniejszej atmosferze dużo daje i i pozwala obniżyć napięcie na sali sądowej. Dzięki temu na rozprawie może się udać uniknąć wojny między stronami.

Artykuł zewnętrzny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*