Wiadomości

Delegaci z Europy będą gościć w Olsztynie

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędzie się 23. Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego. Delegatów na Warmię i Mazury zaprosił senator Ryszard Górecki, który obecnie przewodniczy forum. W konferencji weźmie udział marszałek senatu Bogdan Borusewicz oraz marszałek województwa Jacek Protas.

W spotkaniu tej międzyparlamentarnej organizacji zrzeszającej parlamenty krajowe i regionalne z krajów położonych w basenie Morza Bałtyckiego udział zapowiedziało ok. 200 osób – parlamentarzystów, przedstawicieli organizacji parlamentarnych i ekspertów. Uczestnicy dyskutować będą o współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, spuściźnie ekologicznej i dziedzictwie kulturowym na tych terenach oraz o poszukiwaniu harmonijnej i zrównoważonej przyszłości regionu.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego (ang. Baltic Sea Parliamentary Conference) została powołana w 1991 r. w Helsinkach jako forum dialogu politycznego między parlamentarzystami z regionu Morza Bałtyckiego.

Misją KPMB jest podnoszenie świadomości i budowanie opinii w zakresie bieżących zagadnień politycznych oraz spraw istotnych dla tego obszaru, promowanie i pobudzanie inicjatyw, których celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego i ekonomicznego terenów położonych nad Bałtykiem, oraz informowanie o znaczeniu tego regionu i dotyczących go problemach w szerszym europejskim gronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*