Kultura

Debata „Kultura. Rozwój. Olsztyn”

5 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w olsztyńskim Muzeum Nowoczesności (Tartak Raphaelsohnów) odbędzie się debata pn. „Kultura. Rozwój. Olsztyn”, która rozpocznie proces budowania miejskiej polityki kulturalnej. 

Głównymi gośćmi spotkania będą Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek. W spotkaniu prowadzonym przez Aleksandra Pałasińskiego (NCK) wezmą też udział Iwona Liżewska (Obywatelska Rada Kultury) i Artur Celiński (Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych NCK, Res Publica).
Rozmowa będzie poświęcona miejskiej polityce kulturalnej i miejscem kultury w polityce miejskiej. Uczestnicy spotkania będą rozmawiać o tym, co powinno znaleźć się w strategicznym dokumencie określającym rozwój polityk kulturalnej Olsztyna oraz o planowanym procesie jego przygotowywania.
Proces tworzenia miejskiej polityki kulturalnej Olsztyna prowadzony jest wspólnie przez władze Olsztyna, Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury oraz Obywatelską Radą Kultury. Prace będą przebiegały z wykorzystaniem metody DNA Miasta przygotowanej przez Res Publikę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*