Wiadomości

Dach Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie zostanie wyremontowany

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się briefing prasowy z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego. Spotkanie dotyczyło nowej inwestycji: ,,Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie”.

Wartość zadania realizowanego przez Gminę Olsztyn to: 3 225 000 zł. (środki własne Gminy Olsztyn to 1 725 000 zł). Wysokość środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadania to 1 500 000 zł.

Celem zadania jest przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie, powstałego w 1927 roku, a 17 listopada 2006 roku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.

Realizacja zadania przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy uczniów i nauczycieli oraz zapewnienia im bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę.

Ponadto działanie to daje możliwość prawidłowego zabezpieczenia budynku szkoły, jako zabytku, przed dewastacją.

 

W ramach inwestycji zaplanowano:

  1. wymianę dachówki ceramicznej,
  2. wykonanie nowego poszycia dachu,
  3. wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,
  4. wykonanie nowej instalacji odgromowej,
  5. przebudowę kominów wentylacyjnych,
  6. wymianę stolarki okiennej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*