Wiadomości

Bezrobocie na Warmii i Mazurach nadal najwyższe

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu stycznia 2014 r., stanowili 14,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2013 r. – 13,4%, w styczniu 2013 r. – 14,2%). Najwyższe bezrobocie w Polsce w styczniu 2014 roku zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (22,4 proc.), a najwyższe w wielkopolskim (10 proc.).

Według Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2014 r. w porównaniu do grudnia 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, natomiast mniej osób niż w grudniu 2013 r., ale więcej niż w styczniu 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy.

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (22,4%) oraz kujawsko-pomorskim (18,8%), zachodniopomorskim (18,7%), świętokrzyskim (17,1%), podkarpackim (16,9%) i lubuskim (16,5%).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (10,0%), mazowieckie (11,4%), śląskie (11,7%) oraz małopolskie (12,1%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2014 r. wyniosła 2260,7 tys. osób (w tym 1135,4 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 102,8 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 35,1 tys. osób, tj. o 1,5% (w analogicznym okresie 2013 roku zanotowano wzrost o 158,9 tys. osób, tj. o 7,4%).

Najwyższą stopę napływu bezrobotnych do urzędów pracy w styczniu 2014 r. zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 2,6%), lubuskim (2,4%), kujawsko-pomorskim (2,2%), zaś najniższą – w województwach: mazowieckim (1,2%) oraz małopolskim i wielkopolskim (po 1,4%).

W styczniu 2014 r. stosunkowo wysoką stopę odpływu bezrobotnych z urzędów pracy odnotowano w województwach: lubuskim (9,4%), śląskim (9,2%), wielkopolskim (9,1%), zachodniopomorskim (8,9%), dolnośląskim (8,8%) oraz opolskim i pomorskim (po 8,8%).

W styczniu 2014 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 76,2 tys. ofert pracy (przed miesiącem 46,3 tys., przed rokiem 64,0 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 46,7 tys. osób (w tym 5,4 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc), osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 3,9 tys. wolnych miejsc pracy.

Z danych na koniec stycznia 2014 r. wynika, że 232 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 24,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 3,2 tys. osób (przed rokiem odpowiednio: 361 zakładów, 29,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 7,5 tys. osób).

Źródło: GUS

Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*