Kultura

Artyści z Warmii i Mazur mogą aplikować o stypendia marszałka województwa

Nabór wniosków do tegorocznej edycji trwa do 20 stycznia. A wysokość półrocznego stypendium wynosi 8 000 zł.

O stypendia mogą ubiegać się osoby mieszkające lub uczące się na terenie województwa, zajmujące się twórczością artystyczną, ludową, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które dzięki otrzymanym środkom zdecydują się do 30 listopada wykonać projekt artystyczny (np. chcą zorganizować wystawę, koncert, nagrać płytę, film czy wydać publikację). Stypendium może być przeznaczone także na podjęcie studiów na uczelni artystycznej lub na dodatkową edukację artystyczną, staż czy inną formę doskonalenia swojego warsztatu twórczego.

 

Bardzo się cieszę, że jako samorząd województwa możemy od lat wpierać stypendiami rodzimych twórców. To także forma inwestycji w niezwykle ważną przestrzeń naszego życia, jaką jest kultura. Dlatego zachęcam tych, którzy śpiewają, piszą, filmują czy tańczą do aplilkowania o tę formę wsparcia, aby móc rozwijać swoje pasje  –  mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński.

 

Stypendia artystyczne przyznawane w dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, dziedzictwo niematerialne.

Oceniając projekt, komisja konkursowa będzie zwracała uwagę na atrakcyjność i oryginalność przedsięwzięcia, bądź indywidualnego planu rozwoju artystycznego w przypadku ucznia lub studenta, dorobek związany z twórczością artystyczną lub ludową, upowszechnianiem kultury lub opieki nad zabytkami, a także na cel, jaki chce osiągnąć stypendysta poprzez realizację projektu stypendialnego.

Warto się śpieszyć, gdyż rozpatrywane będą tylko wnioski złożone w terminie, a więc do 20 stycznia. Można je wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem Departament Kultury i Edukacji lub dostarczyć osobiście do Departamentu Kultury i Edukacji przy ul. Partyzantów 87 (w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego www.warmia.mazury.pl. Można je także uzyskać pod numerem telefonu  89 521 69 53.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*