Na sygnale

29-latka podrabiała aneksy umów pożyczkobiorców. Wzbogaciła się o ponad 20 tys. zł

Kara do 8 lat pozbawienia wolności grozi 29-letniej mieszkance Szczytna. Kobieta pełniąc funkcję pełnomocnika w jednej z firm udzielających pożyczek pieniężnych zawierała bez wiedzy klientów aneksy do umów. Podrabiała podpisy pożyczkobiorców podwyższając im tym samym kwotę spłaty zaciągniętych kredytów. 29-latka w okresie od stycznia do maja br. wzbogaciła się o ponad 20 tysięcy złotych.

Szczycieńscy śledczy postawili aż 11 zarzutów dotyczących oszustw i fałszowania dokumentów 29-letniej mieszkance Szczytna. Kobieta będąc zatrudniona w jednej z firm udzielających pożyczek pieniężnych bez wiedzy klientów zawierała aneksy do zawartych przez nich umów. W okresie od stycznia do maja br. podrabiała podpisy pożyczkobiorców zaciągając na ich koszt dodatkowe umowy zgodnie, z którymi wzrastały im kwoty spłaty zaciągniętych kredytów. Kobieta w wyniku powziętego przez siebie procederu wzbogaciła się o ponad 20 tysięcy złotych. 29-latka usłyszała łącznie 11 zarzutów dotyczących popełnionych przez nią oszustw oraz fałszowania dokumentów poprzez podrabianie podpisów pożyczkobiorców. Przyznała się i złożyła wyjaśnienie. Teraz o dalszym jej losie zadecyduje już sąd.

Zgodnie z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędy lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 270 § 1 Kodeksu karnego „mówił”, Kto w celu u życia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentyczny używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło: KWP Olsztyn (ic/kh)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*