Ciekawostki

22 marca – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody (World Water Day) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W tym roku hasłem przewodnim jest Woda i energia. Głównym celem jest zwiększenie świadomości ludzi o wzajemnym powiązaniu między wodą a energią. Wytwarzanie energii i jej przesył oraz magazynowanie wymaga wykorzystania zasobów wodnych szczególnie w elektrowniach wodnych, elektrowniach cieplnych klasycznych i jądrowych oraz przy wydobyciu wielu surowców energetycznych.

Obecnie około 8% wytworzonej energii elektrycznej jest wykorzystane na pompowanie, uzdatnianie, oczyszczanie i przesyłanie wody do różnych użytkowników (ludność, przemysł, energetyka, rolnictwo).

Celem Światowego Dnia Wody w 2014 r. jest:

  • zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajemnych powiązań miedzy wodą energią,
  • pokazanie decydentom, że sfera wody i energii ma ścisłe powiązania i że współpraca tych sektorów może przynieść istotne efekty społeczne i gospodarcze,
  • wskazanie ważnych obszarów współpracy w sektorach wody i energii po 2015 roku.

Z tej okazji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie organizuje dzień otwarty w Stacji Uzdatniania Wody Karolin przy ul. Wiosennej. Do obchodów włączył się także Olsztyński Teatr Lalek, który zaprasza na niezwykły koncert.

Więcej informacji tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*