100 obwodnic w całym kraju, w tym 5 na Warmii i Mazurach

- Kategoria: Wiadomości
0

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na Warmii i Mazurach z tego programu powstanie pięć obwodnic.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.

Dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku. Będą to m.in. obwodnice Strzelec Krajeńskich (DK 22), Lipska (DK 79), Suchowoli (DK 8), Wąchocka (DK 42), Smolajn (DK 51), Koźmina Wielkopolskiego (DK 15) i Gryfina (DK 31).

Finansowanie programu

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Korzyści realizacji inwestycji

Budowa obwodnic przyniesie wymierne korzyści takie, jak:

 • odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;
 • poprawa przepustowości i płynności jazdy.

Obwodnice w realizacji

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64. Na Warmii i Mazurach w ramach PBDK realizowana jest obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 o dł. 18 km i wartości 318 mln zł.

Ponadto budowa obwodnic jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych. W województwie warmińsko-mazurskim są to obwodnice Ostródy, Wirwajd, Tyrowa, które powstaną dzięki budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy, obwodnice Mrągowa, Bagienic i Marcinkowa realizowane przy okazji budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo oraz obwodnica Ełku w ciągu S16 i S61 budowana w ramach drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki. Zadania te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic.

Inwestycje z Programu 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim

Na Warmii i Mazurach z tego programu powstanie pięć obwodnic. Najbardziej zaawansowaną inwestycją jest obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Dla tego zadania na końcowym etapie znajduje się proces opracowywania dokumentacji. Złożyliśmy już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na budowę. W 2021 roku z kolei planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65, dla której prace przygotowawcze są również na zaawansowanym etapie – koncentrują się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji. Ogłoszenie przetargów na realizację pozostałych obwodnic przewidujemy na lata 2024-25.

100-obwodnic1

Obwodnica Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2025 r.
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Olsztyna wraz z obejściem miejscowości Dywity jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51.

  Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Dzięki inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogło zostać wyprowadzone z miasta Olsztyna.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65

 • Stan prac przygotowawczych:
  Prace przygotowawcze dla zadania są na zaawansowanym etapie – obecny etap koncentruje się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zadanie budowy obwodnicy stanowi część przebudowy całego korytarza drogi krajowej nr 65, która jest realizowana jako zadanie komplementarne.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2021 r.
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Gąsek jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 65. Jest to jedno z ostatnich tzw. wąskich gardeł na tym przebiegu w ostatnich latach. Obecnie prowadzone są intensywne prace podnoszące bezpieczeństwo oraz czas podróży na tym korytarzu.

  Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji tej nie były prowadzone prace przygotowawcze.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2024 r.
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Pisza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 58 i 63. Zostały już zrealizowane elementy obejścia centrum miejscowości. Proponowana inwestycja powinna domknąć tzw. ring komunikacyjny w Piszu.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 58 i 63  stanowią popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, a Pisz jest znaną miejscowością turystyczną.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51

 • Długość: ok. 1,6 km;
 • Koszt: ok. 49 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla zadania prowadzone są prace projektowe w ramach środków z budżetu państwa, na końcowym etapie znajduje się proces opracowywania materiałów i pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w Programie 100 obwodnic zabezpieczy środki i przyspieszy realizację zadania.
 • Planowana data uzyskania DŚU: II kw. 2020 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021
 • Lata realizacji (budowy): 2021-2023
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Smolajn jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się droga krajowa nr 51.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Smolajnach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2024 r.
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczytna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 53 i 57.

  Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Szczytnie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 53 i 57 stanowią popularne szlaki komunikacyjne na Warmii i Mazurach, samo miasto jest celem podróży turystycznych. Obwodnica będzie również istotna dla obsługi komunikacyjnej lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Jak skutecznie organizować lokalne wydarzenia sportowe?

Wydarzenia sportowe nie tylko sprzyjają promocji zdrowego stylu