Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

- Kategoria: Polecane artykuły
0

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest standardową procedurą zamówień publicznych. Spotykamy się z nią zarówno dla zleceń o wartości przekraczającej progi unijne, jak i dla mniejszych zadań. Klasyczne pismo od zamawiającego nakłada na wykonawcę obowiązek wyjaśnienia zaproponowanej kwoty, w szczególności w zakresie wybranych rozwiązań technicznych, prawa pracy i powierzenia wykonania części zlecenia z sekcji przetargi Olsztyn podwykonawcy. Czy jednak zamawiający ma możliwość zindywidualizowanego sformułowania wezwania? Tej sprawie przyjrzymy się w tym artykule, bazującym na przykładzie zlecenia z sekcji przetargi wojskowe.

Przetargi warmińsko-mazurskie – kiedy mamy do czynienia z rażąco niską ceną?

Rażąco niska cena w zamówieniach z sekcji przetargi Olsztyn występuje, gdy rozbieżności w przedstawionych ofertach nie wynikają z okoliczności oczywistych, łatwo weryfikowalnych. Zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień, gdy cena całkowita propozycji jest niższa o co najmniej 30% liczonych od:

  • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed opublikowaniem postępowania – najczęściej na podstawie dostępnego kosztorysu lub wartości projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych,

  • średniej arytmetycznej wartości wszystkich złożonych propozycji niepodlegających odrzuceniu.

Takie wezwanie zostaje wysłane drogą zgodną z formą komunikacji ujętą w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Czego konkretnie może żądać w takim piśmie zamawiający?

Przetargi wojskowe – czego może żądać zamawiający?

Zamawiający może w treści wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wskazać konkretne, bardzo szczegółowe informacje, jakich wymaga od wykonawcy. Przykładowo nie jest błędnym żądanie konkretnych wartości liczbowych w odniesieniu do wymaganych pojemników czy zabezpieczeń, nawet jeśli stanowią one niewielki wartościowo element zlecenia. Zamawiający prowadzący postępowanie z sekcji przetargi warmińsko-mazurskie ma także prawo poprosić wykonawcę, aby ten wyjaśnił, czy uwzględnił w zaoferowanych cenach jednostkowych wskazane w piśmie czynniki i elementy. Jak dowiódł wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 sierpnia 2021 roku o sygnaturze akt 1663/21 zamawiającemu wolno także żądać dowodów dotyczących czynników, które wpłynęły na wysokość ceny oraz wyjaśnień, czy do ustalenia poszczególnych pozycji cenotwórczych mają zastosowanie elementy z artykułu 224 ust. 3 pkt 1–8 ustawy Pzp (czyli na przykład zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej lub zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska).

Przetargi Olsztyn – warto czytać wyroki KIO

Powyżej przywołany wyrok KIO dotyczył sytuacji, gdy wykonawca nie zgadzał się z zakresem żądań zamawiającego w wezwaniu do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Jego wyjaśnienia okazały się zbyt ogólne przez co oferta została odrzucona. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą przegrał, co skutkowało koniecznością poniesienia kosztów postępowania. Nie udało się także uzyskać zlecenia. Ta sytuacja powinna być przestrogą dla kolejnych wykonawców w innych postępowaniach. Tymczasem w samym tylko 2021 roku KIO rozstrzygnęła już około 3500 odwołań, a kolejne 186 dalej znajduje się w toku. Wiele z nich powiela się wzajemnie i wnikliwa analiza danych historycznych mogłaby ustrzec wykonawców przed niepotrzebnymi kosztami. W zależności od konkretnego przypadku (usługi, dostawy, roboty budowlane), wpis wynosi od 7.500 zł do 20.000 zł plus ewentualne koszty prawne.

Przetargi warmińsko-mazurskie – gdzie szukać zleceń?

Poszukują Państwo projektów z sekcji przetargi wojskowe lub przetargi Olsztyn? Mogą Państwo w tym celu regularnie weryfikować zawartość popularnych platform z zamówieniami:

  • Miniportal.

  • Bazakonkurencyjności.

  • Platformazakupowa.

Wskazane serwisy nie stanowią jednak zamkniętego katalogu miejsc, gdzie publikowane są ogłoszenia. Każdy zamawiający ma w tym zakresie pełną dowolność. Można skorzystać z narzędzi komercyjnych, ale tak samo ważne będzie postępowanie zamieszczone na stronie www lub na Bip. Regularne analizowanie wszystkich możliwych konfiguracji jest praktycznie niemożliwe i obarczone dużym ryzykiem przegapienia kluczowego zlecenia z sekcji przetargi warmińsko-mazurskie. Jaka jest alternatywa?

Przetargi wojskowe – oferent.com.pl

Baza przetargów dostępna na serwisie https://www.oferent.com.pl aktualizowana jest każdego dnia. Zbiera ona informacje o przetargach, zleceniach i wynikach z tysięcy stron internetowych. Dzięki niej żaden projekt nie umknie naszej uwadze. Wyniki możemy filtrować według atrakcyjnych dla nas kryteriów. Dostępna jest także usługa wysyłania codziennych raportów na skrzynkę mailową. Zawierają one:

  • Tytuły projektów.

  • Dane zamawiających.

  • Dokumenty przetargowe.

To wygodne i skuteczne rozwiązanie. Oferent.com.pl przewiduje dla nowych klientów 20-dniowy okres próbny, za który nie są pobierane opłaty.

Artykuł sponsorowany

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Meteorolodzy ostrzegają przed upałem. Temperatura przekroczy 30 stopni

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało dla województwa warmińsko-mazurskiego