wrzesień 26, 2023

zgazu tanoga

zgazu tanoga

Ciekawostki
Wzorowany na znanym filmie „Karate Kid” spot pokazuje historię młodego kierowcy, który popełnia szereg wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Są to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, niezwracanie uwagi ...
0