Wiadomości

Samorząd angażuje się w modernizację wiejskich terenów

Radni wojewódzcy podjęli decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2021 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury.

Dzięki dofinansowaniu, które wpłynie na poprawę estetyki miejscowości wiejskich, powstaną bądź zostaną wybudowane nowe przystanki, altany, zadaszone zostaną sceny, powstaną obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, skwery czy parki. Na wsparcie mogły również liczyć zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Na dofinansowanie tych przedsięwzięć samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 400 tys. złotych.

Wierzę, że dzięki nowym inwestycjom wzrośnie atrakcyjność tych miejscowości i okolicmówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Liczę, że oddolne inicjatywy mieszkańców spełnią pokładane oczekiwania, polepszą komfort życia oraz posłużą integracji społecznej. I wzmocnią jednocześnie więzi międzypokoleniowe. Przedstawicielom sołectw gratuluję tych inwestycji, które wpisują się przecież w główny cel samorządu województwa – zrównoważony rozwój całego regionu.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 68 wniosków na łączną kwotę dofinansowania blisko 960 tys. zł. Samorząd województwa dofinansował 28 zadań inwestycyjnych, które prowadzone będą w każdym zakątku naszego regionu.

Lista dofinansowanych zadań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*