Korupcja w Urzędzie Marszałkowskim. Zatrzymano trzy pracownice

- Kategoria: Wiadomości
0

W środę (18.03) Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Bożenę W.-Z., dyrektor departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, oraz dwie inne urzędniczki, Ewę D. i Joannę D. -W.

W toku śledztwa przeciwko m.in. Igorowi H. prokurator prowadzący sprawę, w oparciu o własne oraz funkcjonariuszy białostockiej delegatury CBA czynności procesowe przedstawił Ewie D. zarzut o to, że w okresie od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia 22 lipca 2014 r. jako funkcjonariusz publiczny – inspektor w jednym z Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ustaloną w śledztwie firmę, przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że w związku z organizacją i obsługą medialną II Biegu Europejskiego, który odbył się w Olsztynie w dniu 5 października 2014 r. wbrew zasadom określonym w art. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazała Władysławowi B., współwłaścicielowi podmiotu prowadzącemu działalność gospodarczą informację o sposobie udzielenia zamówienia na obsługę medialną i organizację tejże imprezy, wysokości kwoty – 120 000 zł, przeznaczonej na jej realizację, ustaliła z wymienionym treść zaproszenia do złożenia oferty co do konieczności zawarcia w niej zapisu o użyciu trzech kamer, w tym dwóch mobilnych i przeprowadzeniu relacji na żywo z miejsc objętych zasięgiem mobilnego Internetu, co w konsekwencji skutkowało udzieleniem w dniu 11 sierpnia 2014 r. podmiotowi określonej firmie, która złożyła ofertę opiewającą na kwotę 123 000 zł opisanego na wstępie zamówienia, czym działała na szkodę interesu publicznego – tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 kk.

Joannie D.-W. w oparciu o zebrany materiał dowodowy przedstawione zostały zarzuty o to, że w okresie od 19 września 2014 r. do 28 września 2014 r. w Olsztynie jako funkcjonariusz publiczny – Kierownik jednego z Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmiot którego współwłaścicielem był Władysław B., przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że w związku z organizacją w dniach 6-7 września 2014 r. wydarzenia pod nazwą „Olsztyn Green Festiwal” i jego obsługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia transmisji audio – wideo na żywo wbrew zasadom określonym w art. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Joanna D.-W potwierdziła Władysławowi B. kwotę, jaka zostanie przeznaczona przez Urząd Marszałkowski na realizację tegoż zadania tj. 15 000 zł netto oraz przekazała Władysławowi B. informację o konieczności wysłania zapytań ofertowych do trzech podmiotów oraz zwróciła się do wymienionego o wskazanie jej tychże podmiotów, co ten uczynił podając m.in. nazwę określonej firmy po uzyskaniu od Władysława B. informacji, że jego firma nie ma możliwości użycia podczas Green Festiwalu telebimu o parametrach zawartych w zapytaniu ofertowym, przekazała mu informację o konieczności wysłania dodatkowego zapytania dotyczącego możliwości użycia telebimu nie odpowiadającego wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 27 sierpnia 2014 r. a następnie udzieliła pozytywnej odpowiedzi co w konsekwencji skutkowało udzieleniem w dniu 4 września 2014 r. podmiotowi prowadzonemu m.in. przez Władysława B., który złożył ofertę opiewającą na kwotę 18.450 zł opisanego na wstępie zamówienia, czym działała na szkodę interesu publicznego – tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, – tj. przestępstwo z art. 231 § 2 kk w okresie od 12 sierpnia 2014 r. do 7 października 2014 r. w Olsztynie.

Jako Kierownik jednego z Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmiot, którego współwłaścicielem jest Władysław B., przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że w związku z organizacją w dniu 14 października 2014 r. „Ogólnopolskich Warsztatów Samorządowych – Rolnictwo Lokalne, żywność regionalna i tradycyjna” i ich obsługi poprzez przygotowanie i przeprowadzenie transmisji audio-wideo na żywo podczas konferencji w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie wbrew zasadom określonym w art. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazała Władysławowi B. informacje o rozsyłaniu zapytań ofertowych oraz podała kwotę, jaka zostanie przeznaczona przez Urząd Marszałkowski na realizację tegoż zadania tj. 8.200 zł netto, co skutkowało udzieleniem w dniu 4 września 2014 r. temuż podmiotowi, który złożył ofertę opiewającą na kwotę 10 000 zł brutto opisanego na wstępie zamówienia, czym działała na szkodę interesu publicznego – tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego – tj. przestępstwo z art. 231 § 2 kk.

Wskazane podejrzane zasadniczo nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyły wyjaśnienia, które przeczą zebranym w sprawie, obiektywnym dowodom. Za zarzucone przestępstwo grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do lat 10.

Bożenie W. – Z. przedstawiony został zarzut o to , że w dniu 18 lipca 2014 r. w Olsztynie jako funkcjonariusz publiczny – Dyrektor jednego z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że w związku z organizacją i obsługą w dniu 5 listopada 2014 r. konferencji „Człowiek podstawą rozwoju regionu” podsumowującej wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko – mazurskim wbrew zasadom określonym w art. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazała Władysławowi B., współwłaścicielowi jednego z olsztyńskich podmiotów informację o kwocie 77 .000 zł na realizację opisanego wyżej zamówienia czym działała na szkodę interesu publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz prywatnego tj. uczestników postępowania ofertowego, tj. przestępstwo z art. 231 § 1 kk

Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień a także odpowiedzi na pytania. Za zarzucone przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Prokurator zajmujący się sprawą zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze to jest poręczenie majątkowe w kwocie po: 20 000 zł (do dwóch pierwszych podejrzanych) oraz 10.000 zł (w przypadku trzeciej ze wskazanych osób) i co do każdej z nich zastosował środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych związanych z zajmowanym obecnie stanowiskiem.

Postępowanie w tej sprawie jest rozwojowe.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Ponad 180 mln zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Dziś (03.10) w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja