Źle zaparkowana hulajnoga elektryczna może zostać odholowana. Sprawca wykroczenia może liczyć się z konsekwencjami

- Kategoria: Wiadomości
0

fot. SM w Olsztynie

Olsztyńscy strażnicy miejscy przypominają użytkownikom elektrycznych hulajnóg, że ich również obowiązują przepisy ruchu drogowego, w tym także te dotyczące parkowania.

Nieprawidłowo zaparkowane hulajnogi stwarzające zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego będą odholowywane, a sprawcy wykroczeń będą musieli liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w kodeksie wykroczeń.

Poniżej kilka najważniejszych zasad:

I

Dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi oraz szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m

II

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

III

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

IV

Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

V

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

VI

Dopuszczalna prędkość poruszania się hulajnogą elektryczną to 20 km/h, a w przypadku poruszania się po chodniku – prędkość zbliżona do ruchu pieszego.

VII

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

VIII

Zabronione jest kierowanie hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

IX

Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

X

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku 10-18 lat wymagane jest posiadanie takich samych uprawnień, jak w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM A1, B1 lub T.

Źródło: SM w Olsztynie

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Złodziej elektrycznej hulajnogi zatrzymany na gorącym uczynku

Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu