Na sygnale

Wrak z ulicy Reymonta usunięty

Olsztyńscy strażnicy miejscy kontynuują akcję usuwania samochodowych wraków, które szpecą swym wyglądem, blokują miejsca parkingowe, a często zagrażają bezpieczeństwu. Z terenu miasta zniknął wczoraj kolejny pojazd.

Wczoraj (24.10) około godziny 11.00 strażnicy miejscy wystawili dyspozycję usunięcia nieużytkowanego pojazdu VW z ulicy Reymonta w Olsztynie. Po przeprowadzonych czynnościach na podstawie art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym pojazd został odholowany na parking strzeżony.

Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Przypominamy, że właściciel pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny, a sam pojazd musi być zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Źródło: SM w Olsztynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*