Wczasy pod gruszą – czy trzeba je rozliczać w PIT?

- Kategoria: Polecane artykuły
0

Dofinansowanie od pracodawcy na tzw. „wczasy pod gruszą” stanowi spory zastrzyk gotówki, który pracownik powinien przeznaczyć na zorganizowanie wypoczynku we własnym zakresie. Środki na sfinansowanie takiej pomocy socjalnej pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego przez przedsiębiorcę. Z tego świadczenia korzystają również członkowie rodziny danego pracownika.

Wczasy pod gruszą a podatek dochodowy PIT

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia socjalne wypłacane z ZFŚS takie jak „wczasy pod gruszą” mogą być zwolnione z opodatkowania. Do końca roku 2017 kwota zwolniona z podatku wynosiła 380 złotych, jeżeli wszystkie wypłaty z ZFŚS dla danego pracownika w ciągu tego roku podatkowego nie przekroczyły tej kwoty, wczasy pod gruszą były nieopodatkowane. Pracodawca nie musiał odprowadzać zaliczki na podatek PIT 2017. Od 1 stycznia 2018 roku kwota wolna od podatku z ZFŚS wzrosła i obecnie wynosi 1000 złotych. Jeżeli w ciągu tego roku wszystkie wypłaty świadczeń socjalnych nie przekroczyły tej kwoty, „wczasy pod gruszą” nie podlegały opodatkowaniu.

Jeżeli w regulaminie ZFŚS pracodawca nie zapisał, że świadczenie na „wczasy pod gruszą” jest przyznawane w przypadku złożenia wniosku urlopowego na okres 14 dni z takiego świadczenia będą mogli skorzystać także renciści i emeryci, którzy byli wcześniej zatrudnieni w danym zakładzie pracy. W roku 2017 kwota zwolniona z opodatkowania dla rencistów i emerytów wynosiła 2280 złotych od stycznia 2018 roku kwota wzrosła do 3000 złotych. Jeżeli w ciągu roku podatkowego świadczenia z ZFŚS przekroczą tą kwotę, to od powstałej nadwyżki rencista i emeryt zapłaci podatek w wysokości 10%.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady dysponowania środkami oraz sposoby korzystania z nich przez zatrudnionych. W związku z tym, że przepisy ustawy z 4 marca 1994 roku o ZFŚS nie obejmują dokładnych regulacji pracodawca może wprowadzać pewne kryteria. Dotyczy to warunku (14 dni urlopu wypoczynkowego) wypłaty świadczenia „wczasy pod gruszą”, takich kryteriów renciści i emeryci nie spełniają, dlatego nie zawsze mogą skorzystać z dofinansowania wypoczynku.

Wczasy pod gruszą a inne obciążenia finansowe

Wczasy pod gruszą podlegają opodatkowaniu w przypadku przekroczenia kwoty 1000 złotych w danym roku podatkowym, ale są zwolnione od opłacania przez pracodawcę składek ZUS. Warto wiedzieć, że wypoczynek organizowany dla dzieci opłacany z ZFŚS nie podlega opodatkowaniu. Wysokość dopłaty jest uzależniona od osiąganych przez rodzinę dochodów przypadających na jednego członka rodziny. Wszystkie stawki dofinansowania są ujęte w regulaminie ZFŚS u danego pracodawcy.

Zmiany w wysokości świadczeń socjalnych z ZFŚS od 2018 – zwolnione z podatku PIT

Nowelizacja przepisów (27 X 2017 r.) dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie zwolnień podatkowych dotyczących świadczeń socjalnych z ZFŚS zwiększyła limity. Od 1 stycznia 2018 roku zmiany weszły w życie.

Ustawodawca zwiększył limit zwolnień podatkowych dotyczących świadczeń socjalnych, z obowiązującej kwoty 380 złotych do 1000 złotych dla danego roku podatkowego. Dotyczy to wartości świadczeń przekazanych pracownikowi z ZFŚS lub z funduszu związków zawodowych – rzeczowych, pieniężnych (do kwoty 1000 złotych). W kwocie mieszczą się „wczasy pod gruszą”, natomiast do rzeczowych świadczeń socjalnych nie są zaliczane bony, talony, którą są wymieniane na towary czy usługi. Te świadczenia podlegają opodatkowaniu.

Jeśli chodzi o zakres świadczeń socjalnych z ZFŚS zalicza się do niego dofinansowanie wypoczynku dla pracowników oraz ich rodzin, czyli wczasy pod gruszą, a jeżeli regulamin tak przewiduje to również emeryci i renciści korzystają z takiego wsparcia finansowego. Ponadto pracownicy muszą pamiętać, że kwota wolna od podatku (1000 złotych) obejmuje wszystkie otrzymane formy pomocy (dofinansowanie w ramach działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach, jak też udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej lub finansowej).

W przypadku, gdy wszystkie świadczenia socjalne mieszczą się w limicie, „wczasy pod gruszą” są zwolnione z podatku w związku, czym nie podlegały rozliczeniu PIT 2017 i nie podlegają rozliczeniu PIT 2018.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

Artykuł sponsorowany

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Jak skutecznie organizować lokalne wydarzenia sportowe?

Wydarzenia sportowe nie tylko sprzyjają promocji zdrowego stylu