W trosce o gospodarkę odpadową na Warmii i Mazurach

- Kategoria: Wiadomości
0

Zarząd województwa zdecydował o finansowym wsparciu czterech projektów z Warmii i Mazur, których celem jest poprawa efektywnego gospodarowania odpadami. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 21,6 mln zł, z czego blisko 13,7 mln zł to unijne dofinansowanie.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa).

Ostatnie wydarzenia w naszym kraju jeszcze bardziej uzmysłowiły nam, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Naszym obowiązkiem jest zatem dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz ochrona jakości i integralności tego bogactwa. Wybrani beneficjenci od wielu lat angażują się w działania zmierzające do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Jednak pamiętajmy, że stan otaczającego nas świata zależy przede wszystkim od każdego z nas. Środowisko naturalne jest najcenniejszym dziedzictwem, jakie możemy zostawić przyszłym pokoleniom.

 

O dofinansowanie mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, samorządy, przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Podczas naboru wpłynęło osiem wniosków, natomiast do realizacji wybrano cztery z nich.

Wnioskodawcy mogli pozyskać dofinansowanie m.in. na:

– systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę, rozbudowę lub modernizację: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i unieszkodliwiania składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów;

– budowę, rozbudowę, modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia;

– kompleksową poprawę gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowę i modernizację instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

– działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

Wybrane projekty do dofinansowania:

  1. Gmina Rozogi – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
    w Rozogach: 2 466 765 zł (całkowity koszt projektu), 1 700 000 zł (kwota dofinansowania),
  2. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie – Rozbudowa instalacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie: 16 098 546 zł (całkowity koszt projektu), 9 944 716 zł (kwota dofinansowania),
  3. EKO SYSTEM Sp. z o.o. – Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych – budowa instalacji do przetwarzania odpadów pochodzących głównie z czyszczenia separatorów związków ropopochodnych oraz studzienek kanalizacji deszczowej: 1 250 147 zł (całkowity koszt projektu), 762 285 zł (kwota dofinansowania),
  4. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. – Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.: 1 857 915 zł (całkowity koszt projektu), 1 275 000 zł (kwota dofinansowania).

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Jak skutecznie organizować lokalne wydarzenia sportowe?

Wydarzenia sportowe nie tylko sprzyjają promocji zdrowego stylu