Wiadomości

Utrudnienia w ruchu na odcinku Bartąg – Ruś

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1372N na odcinku Bartąg – Ruś, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. jako wykonawca prac informuje o możliwych utrudnieniach komunikacyjnych w sobotę 12 października 2019 r.

Chodzi o przejazd na odcinku drogi Bartąg-Ruś od skrzyżowania w kierunku m. Gągławki w m.Ruś (tzw. wąwóz) do końca przebudowywanego odcinka, tj. wiaduktu Obwodnicy Olsztyna. W tym czasie  będą wykonywane przepusty w korpusie drogi. Brak możliwości wykonania przepustów przy połówkowym zamknięciu drogi podyktowany jest faktem, że istniejąca droga jest zbyt wąska i ograniczona w skrajni z jednej strony nasypu, a z drugiej strony skarpą, przez co niemożliwe jest wykonanie tzw. „mijanki” dla pojazdów.

W związku z tym, w celu usprawnienia komunikacji do m. Ruś na odcinku drogi pomiędzy miejscowością Bartąg i Ruś, na skrzyżowaniu w kierunku miejscowości Gągławki, jak również w Rusi na skrzyżowaniu prowadzącym do m. Gągławki (tzw. wąwóz) ruch kierowany będzie ręcznie przez wyznaczone osoby. Ponadto przebieg objazdu przez m. Gągławki będzie oznakowany odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*