Unijne wsparcie dla Warmii i Mazur

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Około 1,8 mld euro na lata 2021-2027 z polityki spójności dla województwa warmińsko-mazurskiego zostanie przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, rewitalizacji oraz działań związanych z włączeniem społecznym i edukację. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin podpisali kontrakt programowy.

Województwo warmińsko-mazurskie jest dziesiątym regionem, które zakończyło negocjacje Kontraktu Programowego z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrakt programowy to instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której wskazane zostaną konkretne inwestycje, ważne dla regionu i całej Polski. W czerwcu 2022 r. pula środków dla województwa warmińsko-mazurskiego została zwiększona o ponad 54,7 mln euro. Środki te zwiększą pulę Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie więc w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur region otrzyma do wykorzystania 1 mld 786 mln euro.

Podpisanie kontraktu programowego otwiera drogę do wspólnych negocjacji rządu i samorządu z Komisją Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Pieniądze te wraz ze środkami krajowymi będą wspierać najważniejsze potrzeby rozwojowe regionu i Polski – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Dzięki funduszom unijnym i pieniądzom krajowym region staje się coraz bardziej konkurencyjny, a mieszkańcom żyje się lepiej. Środki te pomogą pokonać dysonans rozwojowy regionu i realizować inwestycje drogowe, kolejowe, rozwijać infrastrukturę turystyczną i szeroko rozumiany kapitał społeczny – dodał minister.

W ramach Kontraktu Programowego dla Warmii i Mazur Podlaskiego uzgodniony został pakiet przedsięwzięć priorytetowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa podlaskiego, a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców. Począwszy od inwestycji wspierających przedsiębiorców i gospodarkę, poprzez inwestycje ukierunkowane na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochronie środowiska, aż po inwestycje wychodzące naprzeciw istotnym potrzebom społecznym, w tym ambicjom społeczności lokalnych.

Znaczną część pieniędzy zarząd województwa planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć dla turystyki i kultury Warmii i Mazur. Na wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych (EFRR) zaplanowano alokację w wysokości 94 mln euro.

Inwestycje w obszarze turystyki wykorzystywać będą naturalne walory regionu minimalizując oddziaływanie na środowisko przyrodnicze dzięki m.in. zastosowaniu ekologicznych rozwiązań oraz kierunkowaniu ruchu turystycznego. Rozwój oferty turystycznej będzie oparty o inwestycje w rozbudowane produkty sieciowe wysokiej jakości umożliwiające podniesienie konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, a także wydłużenie sezonu turystycznego.

W zakresie kultury inwestycje skierowane będą na unowocześnienie i dywersyfikację oferty oraz utworzenie szlaków kulturowych w regionie. Ważnym aspektem będzie zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych zarówno w badaniach, konserwacji, jak i prezentacji oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów kulturowych regionu oraz inwestycje w obiekty zabytkowe będą prowadziły do rozbudowy oferty turystycznej.

Minister Puda zaznaczył, że województwo warmińsko-mazurskie jest również jednym z sześciu regionów, które zostanie objęte programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Celem FWPW jest finansowanie działań służących wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Obejmie też inwestycje w sieci energetyczne, ochronę klimatu i środowiska. Program ułatwi rozwój transportu, skupi się także na aktywizacji kapitału społecznego. FEPW będzie także jednym ze źródeł finansowania rozwoju branży turystycznej i usług uzdrowiskowych. Województwo warmińsko-mazurskie może liczyć na wsparcie ok. 0,4 mld zł z programu FE dla Polski Wschodniej.

Zgodnie z unijnymi przepisami fundusze unijne muszą wspierać przede wszystkim innowacyjność, gospodarkę niskoemisyjną oraz realizować cele klimatyczne. Inwestycje powinny również, w jak największym stopniu wpisywać się w cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zgodnie z przyjętą przez rząd Umową Partnerstwa na lata 2021-2027, około 33,3 mld euro otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując politykę regionalną, współpracuje ze wszystkimi samorządami. Kontrakt programowy stanowi praktyczny wyraz tej współpracy.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Nieużytkowany Fiat odholowany z ul. Jagiellończyka

Olsztyńscy strażnicy miejscy kontynuują akcję usuwania samochodowych wraków,