grudzień 4, 2021

warmia mazury

warmia mazury

Wiadomości
Jak przygotować ofertę turystyczną, by dostarczyć gościom niezapomnianych, pozytywnych przeżyć? Co zrobić, aby zatrzymać odwiedzających na dłużej lub skłonić ich do ponownych odwiedzin i nie zapłacić fortuny za ...
0

Wiadomości
Podczas debaty „Duży biznes w małym mieście”, która odbyła się dzisiaj (14 marca 2016 roku) w warszawskiej redakcji pisma „Puls Biznes”, wzięli udział samorządowcy oraz przedsiębiorcy z Warmii ...
0

Wiadomości
Kwotę 292 560 złotych pomocy finansowej przeznaczył Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Gmin aktywnych w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmia Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto ...
0

Wiadomości
Premier Beata Szydło mianowała Artura Chojeckiego na stanowisko wojewody warmińsko – mazurskiego. Zastąpił on Mariana Podziewskiego, który sprawował funkcję wojewody przez osiem lat. ...
0

Wiadomości
Zarząd województwa przyjął wczoraj harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. ...
0

Wiadomości
Po wyborach parlamentarnych zmienił się skład zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, ponieważ dwoje dotychczasowych jego członków – Anna Wasilewska i Jacek Protas – uzyskało mandat poselski. ...
0

Wiadomości
Kończy się kolejny etap prac nad kontraktem terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dokument został uzupełniony o aneks zawierający zapisy regulujące wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020 ze ...
0

Wiadomości
Spotkanie „BPO/KPO/SSC w Olsztynie i Elblągu – kolejne wyzwania” przyciągnęło liczne grono przedstawicieli deweloperów, instytucji otoczenia biznesu oraz firm obsługujących inwestorów z branży BPO: PwC, Jones Lang LaSalle, ...
0