sierpień 17, 2022

nik

nik

Wiadomości
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie wydał oświadczenie, w którym odnosi się do informacji o wykrytych przez kontrolerów NIK nieprawidłowościach w placówce. ...
0

Wiadomości
Kontrolerzy NIK wykryli szereg nieprawidłowości w przetargach przeprowadzonych w latach 2012–2014 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Postępowania były źle przygotowane i przeprowadzone, w dodatku zdarzało się, że ...
0

Wiadomości
W okresie letnim pracownicy Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzili kontrolę w olsztyńskiej Straży Miejskiej. Otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne, z którego wynika, że NIK ocenia pozytywnie efektywność realizowanych przez strażników zadań w ...
0

Wiadomości
W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew. ...
0

Wiadomości
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że system egzaminów szkolnych (szóstoklasisty, gimnazjalny, maturalny i zawodowy) wymaga naprawy, głównie z uwagi na niewłaściwy sposób układania testów i błędy popełniane ...
0

Wiadomości
Olsztyński oddział GDDKiA nie przestrzegał zasad uczciwej konkurencji i ustalał warunki udziału w przetargach na zimowe dyżury utrzymania dróg tak, aby ograniczyć krąg wykonawców. Zdarzały się również przypadki, ...
0

Wiadomości
Prezes NIK podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli wydatkowania publicznych pieniędzy na system informatyczny PKW. ...
0

Wiadomości
Przypisanie MSW wiodącej roli w koordynowaniu i egzekwowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wieloletni program finansowania przedsięwzięć w tym zakresie, włączenie ITD do Policji, pozbawienie straży gminnych możliwości korzystania z fotoradarów ...
0