sierpień 17, 2022

gddkia

gddkia

Wiadomości
GDDKiA ogłosiła przetarg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 53 (DK53) w miejscowości Trękusek. Na realizację zadania wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 10 miesięcy. ...
0

Wiadomości
GDDKiA podpisała umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej dla około 90 km drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Grudziądzem. Zadanie za 17 512 ...
0

Wiadomości
Według przeprowadzonego w 2015 roku Generalnego Pomiaru Ruchu, w województwie warmińsko-mazurskim średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych (SDRR) na sieci dróg krajowych Warmii i Mazur wyniósł 6133 pojazdów/dobę ...
0

Wiadomości
Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumował prace remontowe i modernizacyjne w 2015 roku. ...
0

Wiadomości
Jak co roku o tej porze drogowcy rozpoczynają zimową mobilizację. Odśnieżone i przejezdne drogi są  jednym z podstawowych czynników zapewniających kierowcom bezpieczeństwo w okresie zimowym. Olsztyński oddział Generalnej ...
0

Wiadomości
Olsztyński oddział GDDKiA wybrał wykonawcę pierwszego odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 o długości 10 km (Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe). Najkorzystniejszą ofertę złożyło ...
0

Wiadomości
Otwarto oferty w przetargu na budowę dwóch odcinków południowej obwodnicy Olsztyna. Do GDDKiA wpłynęło łącznie 16 ofert potencjalnych wykonawców. ...
0

Wiadomości
W siedzibie olsztyńskiego oddziału GDDKiA podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek. Wykonawcą zadania będzie firma Energopol-Szczecin SA, która wybuduje drogę za kwotę ...
2