Wiadomości

Samorząd województwa nagrodzi najlepsze projekty promocyjne

Propozycje – zgłaszane do konkursu PRO Warmia i Mazury – mogą mieć różną formę: od reklamy w mediach, przez projekty w portalach społecznościowych, po drukowane wydawnictwo promocyjne.

PRO Warmia i Mazury to konkurs na najlepsze projekty promocji gospodarczej, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego w miesiącach poprzedzających Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.

Celem konkursu to upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur oraz prezentowanie najlepszych projektów marketingowych, realizowanych na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.

 Konkurs PRO Warmia i Mazury, związany z Festiwalem Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, jest już naszą tradycjąmówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.  – Dotychczas do udziału w nim zapraszaliśmy jednostki samorządu terytorialnego. Teraz – dostrzegając ogromne znaczenie promocji gospodarczej – chcemy zaprezentować i nagrodzić także działania promocyjne, prowadzone przez instytucje otoczenia biznesu, m.in. strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, instytucje naukowe czy biura obsługi inwestorów. 

Do rywalizacji można zgłaszać projekty, których realizacja rozpoczęła się między 1 listopada 2014 do 30 marca 2015 roku (mogą to być zakończone projekty lub jeszcze trwające).

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  • promocja ogólna (projekt przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujący sportowe wydarzenia, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne)
  • promocja gospodarcza (projekt przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/ miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji).

Zgłoszenie należy przesyłać do 30 marca 2015 roku. Nagrodzone i wyróżnione projekty poznamy w połowie kwietnia, podczas uroczystej gali Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur w Giżycku.

 

Dokumenty, związane z konkursem, można pobrać na stronie: http://festiwalpromocji.pl/?id=7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*