Podpisano porozumienie administracyjne w sprawie powołania Związku ZIT

- Kategoria: Wiadomości
0

Na takie porozumienia właśnie czekamy; współpraca z Olsztynem jest dla nas ważna; To ogromny krok w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy – takie komentarze można było usłyszeć od uczestników spotkania po podpisaniu porozumienia administracyjnego w sprawie powołania Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF).

Uczestnikami porozumienia byli: Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna, Halina Zaborowska-Boruch – Wiceprezydent Olsztyna, Mirosław Pampuch – Starosta Olsztyński, Izabela Smolińska-Letza – Wicestarosta Olsztyński, Lech Jan Nitkowski – Burmistrz Barczewa, Jacek Szydło – Wójt Gminy Dywity, Mieczysław Ziółkowski – Wójt Gminy Gietrzwałd, Wojciech Giecko – Wójt, Gminy Jonkowo, Jerzy Laskowski – Wójt Gminy Purda, Teodozy Jerzy Marcinkiewicz – Wójt Gminy Stawiguda.

Czym jest ZIT

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne zintegrowane przedsięwzięcia.

Dla kogo współpraca

ZIT realizowane będą przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Obszar ten obejmuje rdzeń MOF – Miasto Olsztyn i strefę zewnętrzną MOF – 6 gmin w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, tj. Gmina Barczewo, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo, Gmina Dywity.

Porozumienie administracyjne w sprawie powołania Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna zostało podpisane dnia 06.03.2014 r.

Związek ZIT musi także podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ponieważ projekty w tej formule finansowane będą ze środków dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym.
Wszystkie te wymogi mają na celu stymulowanie tworzenia się partnerstw JST, które będą kontynuować współpracę również  po 2020 roku, gdy Fundusze Europejskie nie będą dostępne już w takiej wysokości.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów  i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Przedsięwzięcia muszą być:

  • zintegrowane i służące kompleksowemu rozwiązywaniu problemów miasta i jego obszaru funkcjonalnego;
  • powiązane z rdzeniem MOF (muszą rozwiązywać problemy generowane przez miasto-rdzeń zarówno na jego terenie, jak i na obszarze całego MOF);
  • znaczące dla całego obszaru realizacji ZIT (rezultaty projektu powinny być przedmiotem zainteresowania wszystkich/większości gmin należących do Związku ZIT/wchodzących w skład MOF).

Ostateczne decyzje co do zakresu wsparcia ZIT zapadną po negocjacjach tzw. kontraktów terytorialnych oraz ustaleniu zawartości wszystkich programów operacyjnych. Strategia ZIT powinna dotyczyć minimum dwóch z powyższych celów.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazał, że przedsięwzięcia realizowane w ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna muszą przyczyniać się do osiągnięcia rezultatów wskazanych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 dla OSI Aglomeracja Olsztyna. Te cele to:

  • wzrost funkcji metropolitalnych Olsztyna (np. usług medycznych i rehabilitacyjnych czy kulturowych, centrum naukowo-technologiczne, wysoka specjalizacja naukowa);
  • wzmocnienie funkcji gospodarczych (atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna);
  • rozwój zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego aglomerację;
  • wzrost jakości życia i rozwój środowiska dla ludzi kreatywnych;
  • rewitalizacja społeczno-gospodarcza.

Finansowanie ZIT

ZIT realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Przyznana alokacja na ZIT w MOF Olsztyna:

EFRR – 42 100 000,00 €

EFS – 16 283 025,93 €

Cała alokacja – 58 383 025,93 €

 

Źródło: UM Olsztyn

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Oszuści ponownie zaatakowali. Mieszkanka Olsztyna straciła 98 tys. zł

„Twoje środki są zagrożone…” – od takiej informacji