Pamięć i zapominanie. Czy? Jak? – pamiętać o pomnikach? Panel dyskusyjny w BWA

- Kategoria: Galerie sztuki, Kultura
0

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie zaprasza w czwartek 20 marca 2014 o godz. 17:00 na panel dyskusyjny poświęcony kwestii pamięci i zapominania, organizowany w kontekście wystawy Doroty Nieznalskiej „Kult pamięci! Tannenebrg-Denkmal”.
W ramach finisażu wystawy Doroty Nieznalskiej „Kult pamięci! Tannenberg-Denkmal”  BWA Galeria Sztuki w Olsztynie zaprasza na panel dyskusyjny z udziałem:

Artystki, autorki wystawy – dr Doroty Nieznalskiej

Zaproszonych gości:

dr. Huberta Bilewicza oraz dr Jacka Bielaka z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Krzysztofa Narojczyka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Bogumiła Kuźniewskiego – historyka, nauczyciela, mieszkańca Olsztynka, radnego powiatu, autora publikacji dotyczących historii lokalnej.

Prof. dr hab. Krzysztof Narojczyk spróbuje odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie panelu w kontekście miejsc pamięci w Olsztynie i regionie.

Dr Hubert Bilewicz odniesie się do aktualności kwestii pamięci, historii oraz upamiętniania w sztuce najnowszej.

Dr Jacek Bielak poruszy problem interpretacji historii w sztuce w kontekście polsko-niemieckiej pamięci historycznej.

Bogumił Kuźniewski przybliży problem miejsca po pomniku tannenberskim od strony władz i mieszkańców Olsztynka

Dyskusję koordynować będzie Małgorzata Jackiewicz-Garniec – dyrektorka BWA.

dr Dorota Nieznalska – absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Brała udział w ponad stu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą. W 2013 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Rzeźby, Kierunek Intermedia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako asystentka w pracowni Transdyscyplinarnej Wydziału Rzeźby/Intermediów w gdańskiej ASP.

dr hab. Krzysztof Narojczyk – prof. UWM, kierownik Zakładu Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
Obecnie kieruje międzynarodowym grantem badawczym MNiSW pt. Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 roku. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy. Celem projektu jest  porównawcze badanie procesów kształtowania się kultur pamięci w Olsztynie i Kłajpedzie. Kultura pamięci to wszelkie formy świadomej refleksji człowieka o przeszłości. To, jak ludzie postrzegają przeszłość w istotny sposób wpływa na ich system wartości i tym samym jest ważnym czynnikiem kształtowania się rozmaitych odmian tożsamości społecznej (narodowej, grupowej, kulturowej).

dr Hubert Bilewicz – historyk sztuki, nauczyciel akademicki. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Kilkanaście ostatnich lat uczył w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się historią architektury i dizajnu oraz gender studies. Interesują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Współpracuje z ogólnopolską inicjatywą na rzecz wolności twórczej i swobodnego dostępu do dóbr kultury Indeks 73.

dr Jacek Bielak – historyk sztuki i tłumacz. Jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UG.  Interesuje się sztuką Prus w kontekście interpretacji historii w sztukach plastycznych – zwłaszcza w architekturze – oraz problematyką polsko-niemieckiej pamięci historycznej.

Bogumił Kuźniewski – historyk, nauczyciel, mieszkaniec Olsztynka, radny powiatu, autor publikacji dotyczących historii lokalnej.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Nieużytkowany Fiat odholowany z ul. Jagiellończyka

Olsztyńscy strażnicy miejscy kontynuują akcję usuwania samochodowych wraków,