Wiadomości

Nowe priorytety współpracy zagranicznej

Na sesji sejmiku województwa, która odbyła się 24 czerwca, radni przyjęli dokument określający zasady współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak stanowi ustawa o samorządzie województwa, priorytety określają główne cele, kierunki geograficzne współpracy zagranicznej oraz zamiary przystąpienia do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych. Obowiązek ich uchwalenia spoczywa na sejmiku województwa.

Poprzedni dokument został przyjęty w listopadzie 2009 roku. Od tego czasu województwo zakończyło współpracę z częścią dotychczasowych regionów partnerskich (litewskim okręgiem Taurage, hiszpańskim regionem La Rioja oraz szwedzkim Halland), formalizując jednocześnie nowe kontakty zagraniczne (chorwacka Żupania Splicko-Dalmatyńska, niemiecki Kraj Związkowy Saksonia-Anhalt).

Zapisy priorytetów zostały również dostosowane do wytycznych nowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025.

Dokument uchwalony 24 czerwca wejdzie w życie po zaakceptowaniu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*